TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT
vetsi-bezpeci-nebo-omezeni-svobody
Výkres kulometu Maxim z roku 1905. Wikimedia Commons.

Větší bezpečí nebo omezení svobody?

Zatímco Evropská unie se všeobecně snaží o kompletní odzbrojení občanů EU a projednává novou směrnici, kterou čeští a polští ministři zahraničí v Lucemburku odmítli, čeští poslanci projednávají navrhovanou novelu zákona o zbraních a střelivu. Nutno dodat, že již v současné podobě se ukazuje několik jejích nedostatků a to především proto, že Česká republika má velmi přísnou legislativu a získat zbrojní průkaz (ZP) zde není až tak jednoduché. Proto se některá navrhovaná opatření jeví spíše jako snaha ještě více omezovat poctivé a svědomité držitele ZP, kteří jsou pod neustálým dohledem. Jaké jsou důvody k této novelizaci? Novela zákona reaguje na pouhé dva incidenty, které se odehrály v poslední době – výbuch munice ve Vrběticích a střelbu v Uherském Brodě.

V prvním případě jsou legislativní úpravy vítány, protože munice byla skladována a zpracovávána soukromými objekty ve vojenských prostorech a přísnější regulace jsou na místě. Ve druhém případě se jedná spíše o populistický krok a přehnanou reakci. Samozřejmě s výjimkami smyslupných změn, jako je zkrácení platnosti průkazu z 10 na 5 let či povinnost absolvovat zdravotní prohlídku před zkouškou odborné způsobilosti.

V čem tedy spočívají kontroverze ohledně této novely? Vyskytly se tu dva zásadní problémy. Prvním je možnost nahlédnutí lékařem či obecním policistou do Centrální evidence přestupků a Centrální evidence zbraní. To je nepřípustné, protože se jedná o citlivé osobní informace a podle návrhu zákona lékař může nahlížet do informací v registru, aniž by bylo jakkoli ověřeno, zda je dotyčná osoba lékařovým pacientem či ne. S tím se pojí problematika oznamování posudkovému lékaři v případě podezření na ztrátu zdravotní způsobilosti. Toto oznamování je v současné době povinné, ale pokud by návrh zákona prošel a nahlížení do registru by bylo pouze dobrovolné, je otázkou, zda by to nevedlo k nižší efektivitě. Hlavním důvodem k nespokojenosti s touto novelou ale je, že v případě důvodného podezření by měla možnost policie vykonat bez jakéhokoli povolení domovní prohlídku za účelem zadržení či zajištění legálně držené zbraně a průkazu k ní. A to nejen u držitele zbrojního průkazu. Policie by mohla vstoupit kamkoliv, kde by uznala za pravděpodobné, že by mohla být zbraň uložena. To znamená, že by se mohli vlamovat do bytů rodinných příslušníků, přátel, kolegů z práce či například z posilovny. A to by se mohlo stát jednoduchým nástrojem, jak si prověřovat například nepohodlné novináře, kteří jsou příliš kritičtí nejen vůči politikům ale i podnikatelům, jejichž aktivity nemusí být příliš čisté. Možnost nahlédnout do registrů poskytujících takto citlivé informace prakticky kterémukoli lékaři či policistovi otevírá dveře pro nelegální obchod s informacemi a zneužití tohoto tajemství kýmkoliv by bylo velmi nežádoucí.

 

Na druhou stranu je pravda, že se počet zbraní v České republice zvyšuje. Podle statistiky Policejního prezidia ČR, Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál se počet zbraní mezi lidmi za posledních pět let zvýšil o sto tisíc. A to i přesto, že v roce 2014 proběhla zatím čtvrtá a poslední zbraňová amnestie, během které bylo odevzdáno téměř 5800 zbraní a 470000 kusů střeliva (Policie ČR).1 To znamená, že v roce 2015 bylo v ČR zhruba 800tisíc střelných zbraní, zatímco počet držitelů zbrojních průkazů v loňském roce klesl na necelých 300tisíc osob.

Samozřejmě je dobré mít možnost rychle zasáhnout při opravdu důvodném podezření, že se majitel zbraně pokusí s ní vykonat něco, co by mohlo někoho ohrozit na životě. A přestože můžeme mít zákony sebepřísnější, takovýmto incidentům, jaký se stal v Uherském Brodě, nepůjde předem zabránit, protože je nelze předvídat. Je proto otázkou, zda by nebyla novela spíše způsobem, jak ještě více omezovat či šikanovat poctivé držitele, kteří mají zbraň i průkaz legálně, zatímco skutečných zločinců by se nijak nedotkla.

1

http://www.policie.cz/clanek/ctvrta-zbranova-amnestie-skoncila.aspx


TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

Glosy

 • Urážka státu do hlavy

  Martin Jan Stránský

  Vydavatel Přítomnosti Martin Jan Stránský komentuje pohoršení, které svým textem vzbudil v několika čtenářích, těmito slovy:  Moje poslední glosa,[1] která souvisela s první,[2] naštěstí splnila mé...

 • Pan Žáček je možná trochu cvok, ale je to cvok hezký!

  Jan Cigler

  Lidé si ovšem rozhodně nechtějí kazit dojem o konopí nějakými mozoly, když mohou lenošit s brčkem ve stínu věkovité lípy a smát se jako „normální šílenci“... I tak je pan Žáček inspirativní. Třeba...

 • Učešte mi uši

  David Bartoň

  V době, kdy je lidské slovo vzácné, mi zní až neuvěřitelně inspirativně, co pověděl A. Mitrofanovovi jeden z hrdých Rusů a nemnoha přátel naší země Viktor Fajnberg[1]: „Jste-li v bezvýchodné...

 • Lid může hýkat, konečně se zbavil elit

  Jaroslav Erik Frič

  Od své nominace (nevím, kým vůbec podané) na Cenu Magnesia Litera za mé „blogové“ psaní v loňském roce a která se předává pod egidou pro mne zcela nepřijatelných sponzorů, jsem se distancoval...

 • Trpíte taky idiosynkrazií?

  Jiří Stránský

  Všechny vás zdravím v příjemně ochlazeném podvečeru. Před chvílí jsem vypnul televizor, což v poslední době dělám čím dál častěji: nejsem už ochoten přistoupit na řeči žen a mužů, na nichž poznám ještě...

 • Hanět člověka, počátek vraždy

  Radio Vaticana

  Papež František při ranní mši v kapli Domu sv. Marty komentoval evangelium (Mt 5,20-26), kde stojí: »Dohodni se rychle se svým protivníkem, dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj protivník...

 • Proč To komentovat?

  Pavlína Havlová

  Vydavatel Přítomnosti M. J. Stránský se ke spálení červených trenýrek na Hradě sice vyslovil poněkud expresivně, jeho glosa však plně koresponduje s úvahou, kterou jemnější formou vyjádřil na svém...

 • Ten blbec četl moji glosu v Přítomnosti

  Martin Jan Stránský

  Ten blbec na Hradě četl moji glosu v Přítomnosti!! (viz odkaz níže) Nejen to, dokonce se rozhodl pro mimořádné gesto. Nemohl jsem tomu uvěřit, tak jsem musel zhlédnout video z této události...

Podporují nás:

                                                      30 05 2018 KJ                 30 05 2018 Uprazeno

Partneři:

logo pozadi cervena udalostiart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big