TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT
maloevropske-reseni
Strana 1 protokolu ze zasedání Vorparlamentu, 31. března 1848. výřez. Wikimedia Commons.

Maloevropské řešení

Britové, totiž hlavně Angličané, rozhodli, že jejich země opustí EU. Ačkoliv to opouštění chvíli potrvá a patrně bude mít hodně odlišnou podobu a dost možná i výsledek v případě Skotska, natož pak Severního Irska, pro Evropu už dnes výsledek referenda mění situaci projektu, známého jako evropská integrace, a to způsobem, pro který se nabízí historické srovnání s určitou osudovou chvílí v procesu sjednocení Německa.

Nejprve ale pokud jde o samotné referendum. Politické pochybení premiéra Camerona je zcela evidentní a jeho demise oprávněná. Podle mnohých ale vedle chyby britského premiéra mezi příčiny celé blamáže patří ve velké míře také politika Bruselu v posledních letech. V určitém smyslu je možné těmto hlasům dát za pravdu.

Evropský integrační proces je totiž od základu postaven na dynamickém modelu, spočívajícím v uplatnění protichůdných principů. Ty tvoří dvě dvojice. První je dvojice rozšiřování – prohlubování. Druhá dvojice se týká rozhodování v rámci EU a tvoří ji principy přistupování – konsensus.

Smyslem tohoto původního rozvržení EU je, aby si každé rozšiřování vynutilo reakci v podobě svého opaku – totiž prohloubení integrace – a naopak. To má zajišťovat právě kombinace dvou typů rozhodování. V každém stupni integrace se rozhoduje konsensuálně, ale na každý stupeň je nejprve třeba přistoupit individuálně. Zřetelným příkladem druhého principu je pro nás Euro, o kterém jakožto ČR nijak rozhodovat nemůžeme, ačkoliv na jeho vývoji zcela ekonomicky závisíme. Nejdříve ho musíme přijmout.

Politika EU od začátku století až do přijetí Lisabonské smlouvy byla ale charakteristická jednostranným přesunutím důrazu na rozšiřování oproti prohlubování a zároveň důrazem na konsensus oproti přistupování. I samotná Lisabonská smlouva vstoupila v platnost až po přijetí všemi členskými státy, ačkoliv mohla být docela dobře uzavřena smlouva pouze mezi zeměmi eurozóny, která by nepřipouštěla žádné výjimky a k níž by bylo lze přistoupit později v případě splnění jejích kritérií. Co princip přístupovosti částečně jako jednu z podstatných součástek motoru integrace oživilo byla teprve dluhová krize a nutnost řešit některé její dopady v rámci eurozóny.

Na takovém vychýlení integračního procesu měla Velká Británie ostatně svůj aktivní podíl, když byla její evropská politika, přinejmenším v poslední době, orientována jasně pro rozšiřování a proti prohlubování a také pro konsensuální rozhodování a proti přístupovému principu. Právě proto byla ostatně chápána jako spojenec východoevropskými zeměmi včetně ČR, které v britském podniku rozmělňování integrace (který ostatně od začátku předpokládal například Charles de Gaulle, zásadní odpůrce přijetí Velké Británie do EHS) ochotně hrály roli užitečných idiotů straněním britské pozici v nejrůznějších jednáních v domnění, že sledují své vlastní zájmy. Jako by zájmem těch, kteří jsou dosud integrováni méně, byla nižší míra integrace.

Co tedy evropskému projektu nabízí konec této epizody? Z dějinných příkladů nelze dělat přírodní zákony, přesto si dovolím ono srovnání s německým shromážděním let 1848-49, které vlastně nevyústilo v nic, ale v podstatě změnilo vše.

V německém Vorparlamentu a pozdějším Parlamentu se totiž jednalo mimo jiné o tom, zda upřednostnit takzvané velkoněmecké nebo maloněmecké řešení sjednocení národa. Rozdíl mezi nimi spočíval především v tom, zda by sjednocené Německo mělo či nemělo zahrnovat všechny říšské země, i ty Habsburské, tedy Rakousko a Čechy. I vlivem Palackého dopisu odmítajícího českou účast bylo zvoleno řešené maloněmecké, protože Parlament pochopil, že zkrátka nemá cenu do sjednocovacího projektu zatahovat někoho, kdo to vůbec nechce – jako jsou Češi – ani někoho, kdo si pod sjednocením Německa představuje vlastně rozšíření Rakouska. Parlament sám sice skončil blamáží, když pruský král odmítl přijmout říšskou korunu od lidového shromáždění, které bylo následně rozehnáno vojskem, ale maloněmecká koncepce byla de facto pruským státem přijata a uskutečněna ve Versailles v roce 1871, protože to byla koncepce životaschopná.

Pokud by toto srovnání mělo sloužit k formulování předpokladů ohledně dopadu britského odmítnutí další účasti na integračním procesu, pak by bylo na místě říci, že se teprve otevřela cesta k budoucímu sjednocení Evropy. Tak jako Německo se stalo možným pouze díky opuštění velikášské představy o sjednocení Říše, tak také Evropa bude možná pouze jako výsledek opuštění megalomanské iluze o zahrnutí celého kontinentu a několika přiléhajících ostrovů.

Pokud by se v nejbližší době mělo stát, že by k podobným událostem jako v Británii došlo i v jiných (dosud) členských státech EU, srovnání se sjednocením Německa by nás stále vedlo k tomu, že pro hlubší integraci jádra Unie by nemohlo být lépe.

 

TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

Glosy

 • Urážka státu do hlavy

  Martin Jan Stránský

  Vydavatel Přítomnosti Martin Jan Stránský komentuje pohoršení, které svým textem vzbudil v několika čtenářích, těmito slovy:  Moje poslední glosa,[1] která souvisela s první,[2] naštěstí splnila mé...

 • Pan Žáček je možná trochu cvok, ale je to cvok hezký!

  Jan Cigler

  Lidé si ovšem rozhodně nechtějí kazit dojem o konopí nějakými mozoly, když mohou lenošit s brčkem ve stínu věkovité lípy a smát se jako „normální šílenci“... I tak je pan Žáček inspirativní. Třeba...

 • Učešte mi uši

  David Bartoň

  V době, kdy je lidské slovo vzácné, mi zní až neuvěřitelně inspirativně, co pověděl A. Mitrofanovovi jeden z hrdých Rusů a nemnoha přátel naší země Viktor Fajnberg[1]: „Jste-li v bezvýchodné...

 • Lid může hýkat, konečně se zbavil elit

  Jaroslav Erik Frič

  Od své nominace (nevím, kým vůbec podané) na Cenu Magnesia Litera za mé „blogové“ psaní v loňském roce a která se předává pod egidou pro mne zcela nepřijatelných sponzorů, jsem se distancoval...

 • Trpíte taky idiosynkrazií?

  Jiří Stránský

  Všechny vás zdravím v příjemně ochlazeném podvečeru. Před chvílí jsem vypnul televizor, což v poslední době dělám čím dál častěji: nejsem už ochoten přistoupit na řeči žen a mužů, na nichž poznám ještě...

 • Hanět člověka, počátek vraždy

  Radio Vaticana

  Papež František při ranní mši v kapli Domu sv. Marty komentoval evangelium (Mt 5,20-26), kde stojí: »Dohodni se rychle se svým protivníkem, dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj protivník...

 • Proč To komentovat?

  Pavlína Havlová

  Vydavatel Přítomnosti M. J. Stránský se ke spálení červených trenýrek na Hradě sice vyslovil poněkud expresivně, jeho glosa však plně koresponduje s úvahou, kterou jemnější formou vyjádřil na svém...

 • Ten blbec četl moji glosu v Přítomnosti

  Martin Jan Stránský

  Ten blbec na Hradě četl moji glosu v Přítomnosti!! (viz odkaz níže) Nejen to, dokonce se rozhodl pro mimořádné gesto. Nemohl jsem tomu uvěřit, tak jsem musel zhlédnout video z této události...

Podporují nás:

                                                      30 05 2018 KJ                 30 05 2018 Uprazeno

Partneři:

logo pozadi cervena udalostiart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big