TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT
ze-nevedomost-hrichu-necini
michaelkadlecek.eu

Že nevědomost hříchu nečiní?

Obracet se k vystaveným dílům nebo předneseným básním jako události mě přivedl obdiv symposiím sókratovským, která se nescházela jen v Athénách, ale pozděj i v medicejské Florencii a scházejí se i jinde u dobrých hostitelů. Tuto tradici nespojuje jenom setkání nad důležitou událostí a přátelské řeči lidí velice různorodých nad vínem a vodou. Někdo to má a měl vždycky za luxus, bez kterého se dá dobře žít, ale my od sókratiků i apoštolů víme, že slovem jdoucím k podstatě věcí se neživí nic menšího, než lidská duše a víno, že k tomu „potěšuje srdce člověka“. Aristotelés, když vymezoval přirozené místo každému jsoucnu shledal, že dřevo plave na vodě, kdežto kámen chce až na dno, ovšem přirozené místo člověka je na symposiu. To proto, že na sympósiích se vlastně hledá jediné důležité – otázky i odpovědi míří k tomu jak myslet a žít, když žijeme jen jednou. Kdo totiž myslí málo a špatně, jedná špatně a marně.

 

Básník Zbyněk Hejda se s odvoláním na Alberta Camuse držel na své pouti životem hesla, že „člověk se nemá starat o naději, ale zbavovat se klamu“.

Zbyněk Hejda jako historik popsal už v šedesátém devátém roce v textu Tabu v české historiografii pro časopis Tvář jednu podobu rozšířeného dodnes klamu na případu, který se stal právě v domě, kde se koná výstava Michala Kadlečka - jen pár metrů za zdí věžě Novoměstské radnice v Praze na Karlově náměstí. Mluvím o „první pražské defenestraci“ ze 30. července L.P. 1419, kterou jediný pramen k celé události – husitský historik Vavřinec z Březové nazval ve své kronice „ohavným a nemilostivým mordem“. Tehdy, prý z okna radnice, přilétl kámen na zbožné procesí mnoha lidu nesoucí s sebou tělo Páně. Lid šel z kázání od kostela Panny Marie sněžné. Kupodivu silně ozbrojen a pln zbožné nenávisti vzbuzené kýmsi vůči čemusi. Ať už kámen přilétl odkudkoli, lid se vrhl na radnici a zmordoval nejen své zastupitele, ale koho po domě našel. Kronikář Vavřinec, sám husita, si před tím odplivl, ale za pár století už čeští historikové jako Josef Macek a František Šmahel překřtili „ohavný mord“ na „velké vítězství revolučního lidu, před nímž se musel sklonit i král“. Tedy proto je Kadlečkova výstava na místě činu...

 

Klam zastírá vinu a ideologická fráze je nejen nejúčinnějším klamem, ale může posloužit hloupým lidem dokonce za zřídlo hrdosti a sebevědomí. Klidně si položme otázku, proč nás po světě nejezdí reprezentovat a doma nás nehřeje cyklus obrazů Michal Kadlečka Nejžhavější místa v pekle..., ale Muchův cyklus Slovanské epopeje? Ukazuje nám Mucha něco skutečnějšího? Něco pravdivějšího?

 

Historik Timothy Snyder doložil, že právě na územích, kde došlo k rozbití struktury sice vždycky nějak vadného, ale přece jen zákonného státu a nastolení diktatury „revolučního lidu“ a jeho vůdců se ve XX. věku stala ta největší zvěrstva. U těchto ohavností asistoval vždy mlčící lid, na který myslím cílí Kadlečkův cyklus. Co když je to tak, že Dante varuje poprávu? Jeho řeč je jasný hlas právě dospělého muže, vyhnance, který našel v knize Apokalypsy výpověď: "Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný... nesnesu tě v ústech." V Dantově podání neteční a lhostejní lidé končí hůř, než v pekle – ani andělé se jich netknou i ďábel se jich štítí. Nad branou pekla se vyhlašuje cedulí konec veškeré naděje, ale neteční nemohou ani tam a v zástupech se tísní před branou. Chárónem nepřevezeni, tedy neživé nemrtvé mrtvoly, úpí a vosy se jim rojí z pat. Vergilius upozorňuje Danta, že je k jejich osudu přivedla hloupost a zaslepenost. „Slepě žili v zaslepení zrůd“. A ještě zesiluje, když říká „ti ubožáci nikdy nežili“ a tu „lítost není namístě, jen hněv“.

V Dantově vizi se tísní davy, Muchův cyklus je také silně zalidněn a ve vyprávěních našich historiků se často nepočítají třísky, když se kácí les, ale na obrazech Michala Kadlečka nejsou ani vrazi ani oběti. Mám za to, že právě nepřítomnost obojích umožňuje nám, abychom přemýšlením a citem vstoupili na ta místa a neskončili lhostejní.

 

Podívejte se na celý cyklus: do 23.července k vidění ve věži Novoměstské radnice (http://www.nrpraha.cz/program/813/michal-kadlecek/)

a stále na http://www.artforgood.cz/cs/vybrana-dila/kadlecek.

 

Podporují nás:

                                       30 05 2018 KJ                 30 05 2018 Uprazeno              LOGO 4Home CZ RGB

Partneři:

logo pozadi cervena udalostiart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big