TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Svatojánské slavnosti NAVALIS

„Svatojánské NAVALIS jsou slavnosti svatého Jana Nepomuckého, které se konají každoročně 15. května v Praze, v předvečer svátku světce.“ Tak pro revue Babylon pan Vojtěch Pokorný[1], předseda Svatojánského spolku, vypráví o jedné z významných tradic nejen pražského, ale zemského dosahu. Pokračuje: „Výraz navalis je přejatý z latinského označení Lodní hudby – Musica navalis in honorem Sancti Ioannis Nepomuceni (Lodní hudba k poctě sv. Jana Nepomuckého).

Jak tato velkolepá tradice vznikla?

V roce 1627 se 5. května v Praze konalo první hudební vystoupení na lodích u příležitosti přenesení ostatků sv. Norberta do Strahovského kláštera. Organizátoři se inspirovali v Benátkách, kde lodní hudby byly už dávno s úspěchem provozovány.

V roce 1683 byla na Karlově mostě vztyčena první socha. Nebyla to kupodivu socha žádného světce, ale Jana Nepomuckého, který tehdy ještě nebyl svatořečen. To svědčí o Janově tehdejší mimořádné oblíbenosti.

První Svatojánské slavnosti se konaly 15. května 1715 u příležitosti zahájení beatifikačního procesu tohoto nejznámějšího českého světce. V dlouhé historii slavností stojí za pozornost rok 1743, kdy se této slavnosti zúčastnila i císařovna Marie Terezie, několik dní po své korunovaci. Kult oblíbeného svatého Jana vytvořil z 15. května v Praze spektakulární den, kdy tisíce Pražanů i poutníků z venkova mířily k Vltavě oslavit mučedníka, který byl lidu zvláště blízký. Tohoto velkého shromáždění v roce 1868 využili osvícenci a organizátoři stavby Národního divadla, kdy byla slavnost spojena s položením základního kamene této budovy.

...

Letošní ročník bude již jubilejní desátý obnovených slavností. Do Prahy přivezou benátčané slavnostní lodě typu bissone, které jsou ozdobou slavností v Benátkách. Poprvé v dějinách opustí tyto válečné gondoly Benátky a vymění slanou vodu za tu naši sladkou, vltavskou. Kryštof Marek složil novou symfonii ,Venezia di San Giovanni Nepomuceno‘, která učiní večerní koncert na Vltavě k poctě svatého Jana ještě podmanivější. Symfonie je napsaná jako pocta Prahy Benátkám, kde Jan Nepomucký obě města spojuje.“


Podporují nás:

  30 05 2018 KJ           Logo Nadace OF        bar.ces.poz logo-SFK 478607 1953 Praha logo      

Partneři:

PN logo sRGBlogo pozadi cervena Automediace2udalostiart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big   cze-logo    Peroutak logo1