TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

I zvířata mají citový život

Podivuhodný svět jiné přírody v podání německého lesníka Petera Wohllebena pokračuje. Tentokrát se autor světového knižního bestselleru Tajný život stromů, na nějž jsme upozornili glosou s názvem „I stromy mají vztahy“[1], zaměřil na živé tvory. Tedy na onu pestrou škálu různých biologických druhů omezeně poháněných pevně daným genetickým kódem, primitivními pudy a instinkty, jak jsme se všichni učili ve škole. Jenže autorova příroda je skutečně jiná než představy i předsudky většiny z nás o tomto zvláštním prostoru, který, bůh ví proč, musíme sdílet s tolika rozmanitými živočichy. Už z prvních řádků jeho poslední knihy Citový život zvířat pochopíme, proč bude jeho příroda odlišná. Pozoruje ji totiž jinak a klade si neobvyklé otázky.

Kohouti, kteří lžou svým slepicím? Laně, které truchlí? Koně, kteří se stydí? To vše ještě před pár lety znělo jako fantazírování. To si jen milovníci zvířat zbožně přáli přiblížit svým chráněncům. A já jsem nebyl jiný, zvířata mne totiž provázela celý život. Ať už šlo o kuře u mých rodičů, které si mne vyvolilo za maminku, kozy u naší hájovny, jejichž radostné mečení nám zpestřovalo všední dny, či lesní zvěř, s níž se setkávám den co den při svých pochůzkách v revíru, stále jsem si kladl otázku, co se asi děje v jejich hlavách? Je to skutečně tak, jak dlouho tvrdili vědci, totiž že si jenom my lidé dokážeme naplno vychutnat pestrou paletu pocitů? Je možné, že byla jen pro nás přichystána speciální biologická cesta, která jako jediná zaručuje vědomý, naplněný život?

Podobně jako v knize Tajný život stromů, ani tentokrát se Wohlleben nesnaží popírat vědecké poznatky. Naopak je hojně využívá, např. když popisuje, jak zvířecí nervový či hormonální systém a mozek staví zvířata do obdobných citových a emočních situací, jaké známe z lidské zkušenosti. Autor se věnuje jak vývojově nám nejbližším lidoopům, tak i našim oblíbeným domácím mazlíčkům. Žádný soudný majitel přece nepopře skutečnost, že když šlápne svému na zemi rozvalenému psovi na tlapku, nešťastník zaskučí bolestí. Ale co rádoby studené ryby, anebo tak titěrný hmyz, jakým jsou octomilky? Cítí bolest, osamělost? Dokáží myslet na budoucnost?

Odpověď na tyto i další otázky autor předkládá čtenáři formou krátkých kapitol, jejichž názvy mluví samy za sebe: O lásce k lidem; Vděčnost; Postranní myšlenky; Smutek; Stud a lítost; Soucítění atd. Probírá v nich různé živočišné druhy a vyjma zmíněné vědy jsou mu při tom nezbytnými pomocníky jeho zkušenost, pozorovací schopnosti, empatie, cit.

Samozřejmě lze namítnout: takže jen samé subjektivní vlastnosti. Peter Wohlleben svým čtenářům ale nic nevnucuje, nenutí je do memorování evoluce druhů a z toho lidskou hlavou odvozených zákonitostí. Pouze nabízí podnětnou látku k přemýšlení a jako vedlejší produkt i návod, jak v tomto zvláštním prostoru, který, bůh ví proč, musíme sdílet s tolika rozmanitými živočichy, můžeme neustále objevovat něco nového a žasnout.

Peter Wohlleben: Citový život zvířat. Láska, zármutek, soucítění – úžasná tvář skrytého světa. Vydalo Nakladatelství KAZDA v roce 2017.


 

Podporují nás:

  30 05 2018 KJ           Logo Nadace OF        bar.ces.poz logo-SFK 478607 1953 Praha logo      

Partneři:

PN logo sRGBlogo pozadi cervena Automediace2udalostiart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big   cze-logo    Peroutak logo1