TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Odkud Babišova demifrancouzština

Sleduji kultivovanost rétoriky Andreje Babiše během mimořádné parlamentární schůze k personálním změnám. Řecký klasik Démosthenés by měl zajisté své výhrady. Zejména mne však zaujalo Babišovo osobité etymologické vysvětlení původu slova demise ve spojení s pojmem vlády v demisi. Tento je běžně chápán jako výkon přechodné vlády před nahrazením vládou s důvěrou sněmovny. (Latinsky demitto znamená opouštím, podstatné jméno demission pak anglicky znamená opuštění.) Pan Babiš poněkud překvapivě odvodil pojem demise od francouzského slova demi, což znamená půl, nebo poloviční. Tímto poučením snad chtěl demonstrovat své specifické jazykové znalosti, které nabyl (patrně v nákupních galeriích) ve Francii a Švýcarsku jako privilegovaný synek z rodiny stojící ve službách bolševického režimu.

Pro politické dění se snad tento Babišův výlet do etymologie může zdát nepodstatný. Je to ale doklad toho, že nevzdělanec nemá problém s předstíráním kompetencí. Jde mu to hlavně tam, kde neví vůbec nic.  Oslňuje přesvědčivostí, kvazivzdělaností. Už Václav Klaus se oslňoval svými výlety do ekologie a historie. Nechápu, proč promovaní ekologové mlčeli. Chyběla jim občanská odvaha a vlastně občanská povinnost zapojit se do vědecké diskuse? Měli to vyvracení hloupostí za marné? Své pravdy střílí od boku bez uzardění i jeho následovník Miloš Zeman. Zdroje svých převratných soudů mají tihle badatelé skvělé, ty nej- – jako Peroutkův článek – neexistující nebo nedohledatelné...

Vzdělanci jsou sebekritičtí a přísně kontrolují své výroky. Latinské přísloví praví: „Ševče drž se svého kopyta.“ („Ne sutor ultra crepidam.“)

Podporují nás:

  30 05 2018 KJ           Logo Nadace OF        bar.ces.poz logo-SFK 478607 1953 Praha logo      

Partneři:

PN logo sRGBlogo pozadi cervena Automediace2udalostiart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big   cze-logo    Peroutak logo1