TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Za svobodu rouhání!

Patrik Ouředník píše ve svém novém Antialkoránu:

„Francouzský zákon …  trestá projevy rasizmu – včetně náboženského-, avšak umožňuje urážet náboženské symboly a artefakty. »Korán je blbost« je dovoleno. »Muslimové jsou blbci« je zakázáno. »Mohamed je krvelačný šílenec« je dovoleno. »Muslimové jsou krvelační šílenci« je zakázáno. Zákon chrání konkrétní lidskou bytost včetně bytosti věřící – leč nikoli náboženství.

Svoboda slova nebyla nikdy úplná či bezpodmínečná. Spíše než prosazovat abstraktní princip nedotknutelnosti svobody projevu.... , je dnes naléhavější hájit právní stát a jeho zákony, zpochybňované právě tak islámskými organizacemi ve jménu náboženství jako čím dál kategoričtějšími adepty politické korektnosti.  Spíše než o svobodě projevu bylo by přesnější hovořit o svobodě rouhání...

...vezmeme-li v potaz řadové evropské muslimy a jejich požadavky o přizpůsobení světského prostoru jejich náboženským zájmům. Až na vzácné výjimky jsou zajedno v tom, že rouhání by mělo být zakázáno.“

Více tu: http://www.volvox.cz/knihy/mimo/ourednik_antikoran.php

Podporují nás:

                                                     30 05 2018 KJ                 30 05 2018 Uprazeno             

Partneři:

logo pozadi cervena udalostiart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big   cze-logo    Peroutak logo1