TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Adventní

Scénka se odehrála v podvečer prvního adventního pondělí v jednom pražském lahůdkářství.

U pultu se saláty a chlebíčky stojí elegantně oblečený muž středního věku. Všechno na něm ladí: od pečlivě zastřižených prošedivělých vlasů, vyholené tváře, měkké šály, kvalitního zimního kabátu a dokonale vyleštěných bot, až po výraz úspěšné a zajištěné existence. Svým způsobem je čitelný jako pohled do bankovního konta. Hned vedle něj přešlapuje o hlavu menší a do sebe schoulený dědek s několikadenním strništěm pod převislým dolním rtem, oděný do jakési hučky na hlavě, obnošeného hubertusu, rozplandaných manšestráků a ochozených zimních bagančat. Co ten má za sebou, úplně jednoduše rozpoznat nelze.

Oba typy současně obsluhují dvě prodavačky. V okamžiku, kdy elegán objednává „humrový salát, chlebíčky s rostbífem a láhev tam toho červeného s sebou,“ děda zaskřehotá, že by rád „deset deka bramborového salátu a karbanátek tady.“ Muž vytáhne z náprsní kapsy kabátu lesklou bankovní kartu, dědek žmoulá v ruce drobné mince. Až do tohoto okamžiku žijí každý ve svém naprosto odlišném vesmíru, aniž by něco tušili o existenci toho druhého. Ale pak se na sebe podívají, neboť oba vesmíry propojila efemérní zdánlivá prázdnota bez času i pohybu. Obě prodavačky totiž připravují žádané objednávky.

A tehdy se něco stane, i když se nic neděje. Elegánův pohled bystře a zkoumavě přeletí svého souseda. Dědkovy oči jsou lhostejné, potáhne nosem. Hranice mezi nimi, kterou nelze překročit a nikdo ji ani překračovat nechce, je doslova hmatatelná. Pak se však muž středních let nakloní k prodavačce a něco jí řekne. Nakonec zaplatí a odchází se svým nákupem. Platit chce i dědek v hubertusu, avšak jeho objednávka je zaplacená. „Děkuju,“ zavolá za elegánem v prchavém okamžiku propojení obou vesmírů, než se opět začnou vzájemně vzdalovat.

Podporují nás:

                                                     30 05 2018 KJ                 30 05 2018 Uprazeno             

Partneři:

logo pozadi cervena udalostiart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big   cze-logo    Peroutak logo1