Hlavní informace

Glosy

O málo lepší otroci

„Postupně došlo k tomu, že pracující, osamoceni a bez pomoci, byli vydáni na pospas nemilosrdným zaměstnavatelům a stali se oběťmi nenasytného, nekontrolovaného kapitalistického soutěžení. Najímání pracovníků a řízení výroby je soustředěno v rukou poměrně malého počtu lidí; malá skupina velice bohatých lidí je tak schopna ovládat masy chudých pracujících a vkládat na jejich bedra břímě jen o málo lepší než otroctví...“ píše v roce 1891 v listu Rerum novarum  papež Lev XIII.

Dnes jako by se ukazovalo totéž, jenže nejen, ani hlavně, v zemích kapitalistického západu, ale prudčeji v bývalém komunistickém bloku – v Číně a Rusku.

Citováno podle: https://babylonrevue.cz/desivy-rudy-trojuhelnik/.

Cejchování při fotbale

Trenér zlínských fotbalistů Vlastimil Petržela v neděli večer okomentoval vítěznou branku soupeře slovy: „To byla hrubá chyba toho černocha.“ Měl tím na mysli obránce svého mužstva Jonathana Kabasele Bijimineho z Demokratické republiky Kongo, kvůli jehož chybě Zlín s Plzní v domácím prostředí prohrál. Vzápětí se do zlínského trenéra na sociálních sítích pustili někteří afričtí fotbalisté, kteří běhají po českých fotbalových trávnících, a Petržela byl rychle ocejchován za „krále stupidity a rasismu“.

Možná rasistou bude, co víme? Avšak prohlásit o někom, že je černoch, když černochem skutečně je, přece není rasismus. Jak jinak pojmenovat viditelnou realitu? Když se stal Barack Obama čtyřiačtyřicátým americkým prezidentem, taky se psalo, že Američané mají poprvé ve svých dějinách černého prezidenta. Vadilo to černošské komunitě? Nevadilo, protože šlo o zjevné plus ve prospěch černochů.

Leč Petržela pronesl svůj výrok v negativním smyslu – něco se udělalo špatně a může za to černoch. Kdyby řekl, „vyhráli jsme díky tomu černochovi“, určitě by jeho slova takové emoce nevyvolala. Každopádně je ale výrok zlínského trenéra vůči hráči Bijimineovi neomalený. I když ve Zlíně trénuje teprve dva týdny, své svěřence by měl znát jménem a netitulovat je podle toho, jak vypadají. To bychom se pak mohli dočkat i po zápasových komentářů typu: „Nahrát ten plešatý tomu potetovanému, mohli jsme vyhrát.“

Na druhou stranu celá aféra ukazuje, jak je soužití barevných cizinců s českou bílou populací křehké a výbušné, jestliže na netaktnost jednoho trenéra afričtí hráči okamžitě reagují podrážděně až vulgárně, jako například další fotbalista z Konga Joel Kayamba, který na Instagramu mimo jiné napsal: „Nemůžete být pyšní na český fotbal, když tady budete mít toho zas****ho trenéra Petrželu.“

Na český fotbal být pyšní nemůžeme především kvůli aktuálním žalostným výsledkům i předváděné hře národního mužstva i předních ligových mančaftů. Přesnějším označením by proto bylo „pyšní na atmosféru okolo fotbalu“, kde na adresu barevných hráčů během utkání běžně padají tvrdé rasistické výroky a urážky, aniž by se s tím kdokoliv zabýval. Navíc se tak zvaným ultras fanouškům, neboli skupinám těch největších českých buranů a xenofobů, chodí hráči po utkání klanět, jako by měli klapky na uších. A to je daleko větší problém než neomalenost jednoho trenéra.

Žádejme Tigridova pravidla

Babylon k jubilejnímu roku 2018

Prohlášení redakce

Ve chvíli, kdy už to vypadalo, že moc si může s konečnou platností dělat s českou společností, co chce, aniž by z její strany přišla sebemenší odezva, se občanská veřejnost konečně vytrhla z letargie, kterou na svých poddaných oceňují všechny vrchnostenské systémy: vy nás necháte vládnout a my vám dáme najíst – zněla tichá dohoda mezi vládnoucí stranou a stranou ovládanými za gulášového socialismu, kterým komunismus dostoupil vrcholu marasmu.

Foto Petr Horčička.

S pádem minulého systému během revolucí roku 1989 zdánlivě padlo i rozdělení na my a oni: na ty dole a na ty nahoře, které „vykupovalo lidi z odpovědnosti za to, co se děje, doma i ve světě. Mentalita a vzorce společenského chování, které pomáhaly tento nemravný systém soužití s nepravostí a předstírání něčeho, co není, jakoby volnoběhem pokračovaly dál: my budeme dělat, že nevidíme, jak se nedodržují pravidla, a vy nás necháte konzumovat. To je ovšem cesta k vyprázdnění všech pojmů, na kterých je postavena každá smysluplná lidská činnost: cesta ke sklerotizaci systému zpět do pekel kulturní, společenské, politické a ekonomické regrese.

Jedna z nejotevřenějších a nejprozíravějších osobností české protikomunistické (a už protinacistické) rezistence Pavel Tigrid, který byl od roku 1948 v exilu, po dvou letech působení na Hradě po pádu režimu v listopadu 1989 vyjádřil v tomto ohledu svou skepsi:

„Rád do Čech jezdím, ale já tam skutečně, a říkám to s největší možnou skromností a vlastně se studem, nejsem doma. Doma jsem v Evropě, v Americe, ve Francii, kde platí určitá pravidla hry, kde pravidla hry jsou známa a jsou vlastně svým způsobem neměnná... U nás se všechno popletlo dohromady, soudní moc, legislativní moc, exekutiva, politické strany, a přežívá tam dost z toho, čemu jsem já unikal, zcela nesentimentálně konstatoval člověk, který svou vlast miloval a celý svůj dospělý život věnoval boji za její čest a za důstojné postavení Čechů ve společenství rovnoprávných národů. „Sen, že svoboda je nezodpovědnost, každý za sebe a každý pro sebe, je naprosto falešný, dodal Tigrid.

Bohužel, za čtvrt století, které mezitím uplynuly, Češi v tomto ohledu nijak nepokročili – po dlouhá desetiletí bolševiky záměrně pěstovaná občanská retardace jako kdyby tu žila dál a co víc: v poslední době to vypadá, že tuzemská společnost naopak couvá zpět do zdánlivého mentálního bezpečí v krunýři nevolnictví.

Tento rok je podle nás na desetiletí poslední nadějí, jak tento neblahý vývoj zlomit. Po desetitisícových protestech proti jmenování bývalé esenbácké mlátičky komunisty Ondráčka do čela parlamentního výboru na kontrolu policie se opět tuto středu sešli lidé v hojném počtu na různých místech republiky, aby odsoudili útoky politiků, potažmo prezidenta republiky Zemana, na nezávislá média – na prvním místě proti veřejnoprávní televizi. Protesty proti aroganci moci pak vyvrcholily včerejší výstražnou stávkou studentů, do které se zapojilo na tři sta středních a vysokých škol po celé zemi a ve které studenti po ústavních činitelích žádali, aby dodržovali právě ona „Tigridova pravidla.

Vyhlasme jubilejní rok 2018 „Rokem české demokracie"!

70. výročí komunistického převratu v únoru 1948 je mementem: ústupky politickému extremismu domácí provenience, zprava nebo zleva, který demokratický systém pouze zneužívá, v posledku vedou k rozbití systému založenému na pluralitě moci, idejí, podnikání a vším, co s tím souvisí – ne jen ke ztrátě svobody, ale i k všestrannému úpadku. Tedy NE jednání s poststalinistickou KSČM s jejím opěvováním doby totality a relativizováním komunistických zločinů, a NE jednání s fašizujícím hnutím SPD Tomia Okamury, které se snaží získat politické body útokem na nejvíce zranitelné společenské menšiny.

80. výročí Mnichovské dohody z 30. září 1938 je mementem, jak ústupky politickému extremismu a nacionalismu na mezinárodní rovině nevedou k upevnění národních států a posílení jejich postavení, ale naopak k jejich zpochybnění. Dohoda s diktátory přes hlavy třetích zemí v Mnichově se nestala zárukou míru na evropském kontinentu – přispěla naopak k rozpoutání pustošivé války, ve které byla zpochybněna existence většiny evropských států. Mnichov 38 je zároveň připomínka významu Evropské unie jako poválečného projektu mírové koexistence rovnoprávných, kooperujících evropských národů, jejichž kultura, založená na aktivitě a důstojnosti každého jednotlivého člověka, má společné kořeny v židovsko-anticko-křesťanském dědictví. Řekněme NE stranám a politikům, které nadbíhají evropským i mimoevropským autoritářům, kteří se z nacionálních pozic snaží rozeštvat evropské národy, jak se o to v minulém století totalit opakovaně pokoušeli komunisté a nacisté, vyvolávají v Evropanech strach a nenávist a snaží se na záměrně podněcovaných negativních emocích stavět svou moc a popularitu.

50. výročí okupace Československa z vůle Moskvy státy Varšavské smlouvy v srpnu 1968 je varování před nekritickým vztahem a nedůstojným podlézáním nedemokratickým mocnostem, na prvním místě Putinovu Rusku, které trpí postsovětskými imperiálními komplexy, nevzdalo se snů o „pravoplatnosti" svých nároků na „své" blízké i vzdálené pohraničí, nectí mezinárodní pořádek a suverenitu druhých zemí a vede propagandistickou válku proti Západu. Snažme se o korektní vztahy s touto na velkoruské duši zraněnou společností, ale jen jako rovný s rovným v rámci našeho pevného spojenectví s našimi partnerskými zeměmi v EU a NATO.

100. výročí založení samostatného Československa budiž nám pak trvalou připomínkou toho, že 28. října 1918 jsme z vlastního rozhodnutí, ze své svobodné vůle vzali osud této země do svých rukou, a že nás to tedy zavazuje – neseme za tuto zem a její budoucnost plnou odpovědnost a máme se také podle toho chovat.

Předpokladem mírové, kooperující, smysluplné existence mezi lidmi, základním rámcem pro zdravý rozvoj a prosperitu každé společnosti je ono Tigridovo dodržování pravidel, jak se k němu s obdivuhodným citem pro jádro našeho dnešního problému přihlásily ve včerejší výstražné stávce tisíce studentů napříč celou zemí. Vezměme si za nejbližší cíl právě požadavek studentů: v demokratické zemi, kde neexistují privilegia mocných a všichni občané jsou si rovni, je naprosto nepřijatelné, aby trestně stíhaný člověk vykonával funkci premiéra.

NE TRESTNĚ STÍHANÉMU PREMIÉROVI!

Svobodné volby, demokracie, mají význam jen tehdy, konají-li se v rámci předem daných pravidel – těch psaných, i těch tradovaných.

Prezident Zeman nás, co jsme v uplynulých dnech protestovali v ulicích proti vzrůstající aroganci moci, označil za chudáčky. Rok 2018 ukáže, zda měl pravdu.

Picture2

Koláž Petr Horčička.

Převzato z revue Babylon.

Kdo to zaplatí?

V souvislosti s odletem Vratislava Mynáře a Martina Nejedlého do Číny, kde měli pro svého patrona zjistit, jak je na tom spřátelený soudruh Jie Ťien-ming (toho času ve vazbě), se moc nemluví o tom, kdo celou tu spanilou jízdu zaplatí? Samozřejmě jde o naivní otázku. Cestovní výlohy hradí Hrad. Což znamená státní kasa neboli daňoví poplatníci. Proto první zvídavá otázka: Stojí nám spřátelený soudruh a Zemanův čestný poradce Jie Ťien-ming za to? Určitě ne. I on se přece před dvěma lety na pražském Žofíně holedbal, a jakožto čestný poradce měl být i garantem, že z čerstvě uzavřené ekonomické smlouvy mezi oběma zeměmi bude ČR profitovat miliardové investice. Žádný čínský ekonomický boom se od těch dob ale v ČR neděje. Ostatně díky bohu! 

Druhá zvídavá otázka: Měl by prezident takto vysílat své lidi přes půl světa, když by přece stačilo zavolat na spřátelenou čínskou ambasádu anebo přímo nejspřátelenějšímu prezidentovi Si Ťien-pchingovi? Vždyť spolu před dvěma lety v Praze zasadili strom přátelství, před kamerami vypili orosenou plzničku, a kdo ví, co se dělo mimo kamery? Při spolupráci s normálním státem by to prezident vůbec neměl zapotřebí. Jenže v Číně vládne režim jedné strany, vůči otevřené společnosti nepřátelské. Za takovýchto podmínek v nemilost propadnuvší hříšník (soudruh Jie je zapletený do obludné korupce) zmizí, a v zemi, kam se český prezident jezdí učit stabilizovat společnost, o něm nevědí ani jeho příbuzní. Možná měl Zeman do Pekingu poslat krtečka, než své věrné bodyguardy. Třeba by vzpomínka na milého krtka v čínské televizi obměkčila srdce soudruha Si a obratem by poslal do Prahy šifrovanou, leč srozumitelnou zprávu: „Odstraňte všechny kompromitující společné fotografie s imperialistickým zaprodancem Jie.“ Anebo: „Soudruha Jie nešťastnou náhodou kousla panda mezi nohy. Je v karanténě – soudruh, ne panda –, ale brzy se vrátí.“

Pokud pánové Mynář a Nejedlý „starému“ přece jen vezou nějaké informace, co se změní na faktu, že do ČR žádné větší čínské investice nepotečou? Nic! Tím pádem lze jejich cestu považovat za hezký výlet na účet daňových poplatníků. Určitě letěli první třídou a jistě tam nenocovali v turistické noclehárně. 

Když probíhaly zimní olympijské hry v jihokorejském Pchjongčchangu a chystali se tam jet reprezentovat v sedění na tribuně ministři a jiní potentáti, premiér v demisi tehdy prohlásil: „Stát není cestovní kancelář. Platíme velvyslance na celém světě, tak ať na takové akce chodí oni, ne že tam budou létat na výlety lidi odsud.“ Správná slova. A v Číně máme taky svého velvyslance, není-liž pravda, pane premiére v demisi?

 

Modlitba ze Střešovic

Jako fotografka často působím při různých příležitostech a v rozličných sférách společnosti a komunit. Dnes jsem byla fotografovat evangelický kostel a mši ve Střešovicích a tohle je projev, který tam ráno (mimo jiné) zazněl, a jehož písemnou podobu zde přepisuji:

„Modlitba“

Prosíme, aby lidé dokázali soucítit s bližními, kteří se nemají tak dobře jako my. 

Prosíme za lidi bez práce, domova a svobody. 

Prosíme také za ty, kteří mají práci, domov, svobodu, ale nedokáží si jí vážit.

~ Prosíme Tě, vyslyš nás.

Prosíme za zodpovědnost, moudrost a ohleduplnost pro ty, kdo mají autoritu nad životy druhých, zejména prosíme za učitele. 

Prosíme za vzájemné pochopení mezi generacemi, mezi lidmi různého vzdělání a bydliště. Daruj nám pokoru, abychom se necítili nadřazeni lidem s jinými názory. 

Prosíme, ochraňuj média, zejména ty veřejnoprávní, i novináře v nich působící před útoky politiků.

~ Prosíme Tě, vyslyš nás.

Prosíme za národnostní i jiné menšiny, aby mohly rozvíjet svou kulturu i jazyk.

Prosíme, nauč nás poučit se z dějin, abychom neopakovali chyby našich předků.

Prosíme, abychom dokázali vážit si přírody.

Prosíme, nauč nás se modlit.

Projev si samy napsaly a přednesly dvě studentky gymnázia. Lidé po mši během následného společného setkání také živě debatovali o současné politické situaci a vyjadřovali svůj nesouhlas a potřebu něco změnit.

Čína, náš vzor?

Doporučuji se občas podívat na www.sinopsis.cz. Myslím, že vývoj v Číně podcenili mnozí, a to už dávno. Jen jeden z nich se tam však jezdí učit stabilizovat společnost. A ví se to. Je to jeden z důvodů, proč naši hlavu státu nikdo nikam nezve, tedy kromě Uzbekistánu, a pak řídících struktur v Moskvě a Pekingu.

Si Ťien-pching má nyní větší pravomoci, než je měl samotný Mao Tse-tung. Není to jen čínské téma. Si Ťi nedávno prohlásil, že má Čína ambici být dominantní světovou velmocí ve všech klíčových oblastech. A nejde jen o Hedvábnou stezku.

Strmý růst Číny byl v minulosti dán nejen neuváženou masivní podporou vyspělých ekonomik, ale také čínskou levnou pracovní silou, obrovskou devastací životního prostředí, pošlapáváním lidských práv, vývozem zboží s dumpingovými cenami, krádeží licencí konkurenci, plagiátorstvím a dalšími praktikami nekalé obchodní soutěže, která nectí obvyklá pravidla a standardní normy mezinárodního obchodu. Řada českých exportérů by mohla vyprávět.

Čína náš vzor zní absurdně a výhrůžně zároveň. V čem je tím vzorem? Těch cca 5 tisíc popravených ročně, vláda jedné strany a jednoho muže, cenzura a špiclování, kupování si vlivu mimo Činu, jiný názor rovná se zločin atd.? A dnešní kauza CEFC? Je to podle mého jednoduché – Si Ťi uklízí a přistřihává hřebínky pyšným solitérům, kteří možná zapomněli, že jejich počínání je i mimo území Číny nepřetržitě monitorováno čínskou rozvědkou. Osud šéfa CEFC Jie Ťien-minga je zřejmě již zpečetěn a jeho firma bude zestátněna. Tento proces již začal.

P.S.: Kam vstoupí Tvrdík, tam sto let tráva neroste.

Na závěr ještě citát bájného Maa: „Hlava není pažitka, tu když jednou useknete, tak ona už vám znova nevyroste!“

Hawking a bůh

Většina nekrologů za dnes zemřelého britského fenomenálního fyzika Stephena Hawkinga mimo jiné zdůrazňuje, že nevěřil v boha. Je pravda, že nemocí motorických nervů těžce zkoušený vědec to v souvislosti se svými výzkumy vesmíru několikrát prohlásil. Dobře, ale zkusme to obrátit. Co když ve Stephena Hawkinga věřil bůh?

Ostatně víme něco zásadního o vědomí, odkud přichází i vůle k životu? Vůle, již musel mít paralyzovaný vědec, kterému před 58 lety lékaři předpovídali maximálně dva roky života, jako málokdo jiný? Kde a proč se rodí jiskry poznání, geniální či naopak banální myšlenky?

Víceméně nevíme nic. Vždyť i samotný pohyb těla, oproti nehmotnému myšlení věc hmatatelná, fyzická, zůstává záhadou. Když americký neurolog Benjamin Libet monitoroval mozek a nervové impulsy, zjistil, že pohyb svalů pod vědomou kontrolou, třeba zvednutí ruky, je veden nervovými impulsy z mozku a míchy ještě předtím, než si uvědomíme, že rukou chceme pohnout. „Tyto výsledky naznačují, že naše představy o vůli a výběru mohou být zcela klamné; naše vědomí nemusí mít žádný dopad na naše chování, ale naopak může být jen pasivním pozorovatelem,“ říká k tomu popularizátor vědy Michael Hanlon, autor knihy Stopařův průvodce galaxií a věda. Pokud by tomu tak skutečně bylo, kdo nebo co je tento „pasivní pozorovatel“?

Čtenář si teď zajisté pomyslí, že touto kostrbatou argumentací hodlá autor podložit odpověď na otázku o víře boha v Hawkinga. Vůbec ne. Jen chce naznačit, jakou úžasnou výzvou je tajemství bytí; tajemství nabízející bezpočet pravd, a tím pádem i možnost, že existuje pravda jediná, absolutní. Podaří se jí člověku někdy dosáhnout? Možnou odpovědí by mohl být Hawkingův příměr o konečnosti času a prostoru: „Je to jako zeměkoule, ta je také konečná a přitom na konec nikdy nedojdete.“

Na druhou stranu proč si hned zoufat? I famózní specialista na černé díry skoro na konci svého života došel k závěru, jenž v Reithově cyklu přednášek pro BBC popsal v roce 2016 těmito slovy: „Chci tedy říct hlavně to, že černé díry zas tak docela černé nejsou. Nejsou to věčné žaláře, jak jsme si je kdysi představovali. Z černé díry je možné uniknout, do našeho a možná i do jiného vesmíru. Takže když si budete připadat jako v černé díře, nevěšte hlavu: i odtud vede cesta ven!“

Nejsou oba citované výroky Stephena Hawkinga, který z vědeckého pohledu už překročil horizont událostí, tak trochu boží?

Jaký člověk jde, takové věci a takové lidi potkává.

Je pro mě stálou záhadou, jak někdo může spatřovat jakoukoli důvěryhodnost ve vulgární osobě současného prezidenta. Co mohu od takového člověka čekat? Poznal jsem mnoho bafuňářů, ožralých, vulgárních, agresivních, ale jaksi se mi do života přímo nepletli. Šli jsme natolik odlišnými cestami, že jsem je mohl pozorovat jen z veliké dálky, na tribunách, při jakýchsi projevech, z nichž se mě osobně netýkalo vůbec nic. Když jsem nastoupil do (více méně) manuální práce, byly tyto figury jen jakousi stafáží předstírané veřejnosti, která ke mně vlastně nijak nedoléhala (psala se 70. a 80. léta „minulého století“, jak se říká).

Dnes je tomu jinak. Chtě nechtě působím veřejně, protože mohu. Zdá se mi dokonce, že i musím. Bouře se proti jakékoli manipulaci, falši a vedení společnosti do bezbřehých vod podřízení moci, která na mou zemi rozkladným způsobem působí již desítky a desítky let. Bezbřehá a bezargumentačně násilná moc z Východu, kde neexistuje evropský čas, traktování dějin ani hodnotový řád daný Evropě po staletí.

Vycházím od člověka. Poznal jsem ve svazáckých funkcích přesně takové typy, jaké mi ustavičně vnucuje televizní obrazovka např. v osobě předsedy Parlamentu. Musím bohužel říct, že tito lidé jsou čitelní od pohledu. (Už vůbec nemluvím o typech, jakým je onen esenbák z r. 1989 deroucí se do nejvyšších kontrolních funkcí státní moci nebo jistý majitel cestovní kanceláře s bezpočtem lží a hlupot na jazyku, jimiž lapá volební hlasy, a je mu naprosto jedno, jakým způsobem.)

Bohužel jdeme takoví, jací jdeme. Líní, pohodlní myslet na něco jiného než na obsah peněženky, a to jenom a výhradně té dnešní. Nějaká zodpovědnější úvaha vůči dětem a vnukům veškerá žádná. Tak jdeme, se slepotou, kterou jsme si vypěstovali prolhanou „normalizací“ (dnes už musím dodat, aby bylo jasno: 1969–1989), tak jdeme za další lží a falší a další potupou. To vede k tomu, že nepoznáme člověka. Jeho skutečnou tvář. Toto kdysi velmi jasné vidění garantované životy našich otců a dědů (ještě v letech 1946–7 zde přece byli skutečně vlastenečtí legionáři a sokolové a mnoho dalších solitérů!), tento jasný výhled zaručený pouze charakterem se nám zcela zamlžil tak, že nepoznáme tvář od karikatury, právo od manipulace, faleš od pravdy. Postihl nás duchovní šedý zákal, s nímž shlížíme na exponenty zla jako na své spasitele. Ten však je pouze Jediný. A jak jen možno, je diametrálně vzdálen od této čertovské sebranky.

Ať žije nonstop!

Zdroj ze II. nádvoří potvrdil, že na Zemanově seznamu novinářů určených k likvidaci jsou, kromě očekávaných a dobře známých firem, i zaměstnanci LN a idnes. Jiné zdroje zase uvádějí, že na nich je na posledním místě i jakýsi Ovečkin. Každopádně musí Babiš urgentně do Lán na večeři.

Zeman zatrhl Vondráčkové ve středu zpívat ,,já chci žít nonstop“, jak bylo původně naplánováno, a to bez udání důvodu. Zdroj se teď na nějaký čas odmlčí.

„Vyjdi ven“

Vážení mladí přátelé, 

je správné a důležité, že jste se právě teď rozhodli vyjít ven a vyslovit své obavy o osud demokracie ve své zemi. Žijeme v turbulentní době. Staré už neplatí, současnému občas nerozumíme a nevěříme a budoucího se obáváme. Jedním z důvodů těchto zmatků je bezesporu masivní a všudypřítomná manipulace. Možností ovlivňování veřejného mínění je celá řada, od médií, přes sociální sítě až po řízené provokace.

Rafinované zlo se pokouší převzít veškeré otěže moci. Relevantní informace svádí často nerovný zápas s cílenými dezinformacemi. Musíme být vnímaví, pozorní, ověřovat si informace z více zdrojů, nebát se přemýšlet a klást si základní otázky.

Nyní se opět utkává koncept plnohodnotné demokracie a svobodné společnosti s pokusy o nastolení autoritativního režimu, jak jej můžeme vidět v mnoha východních zemích. Naše příslušnost k vyspělým západním demokraciím, členství v EU a v NATO jsou základními kameny naší orientace, ale i existence, nejen z hlediska hodnotového, ale i ekonomického a bezpečnostního. Buďme citliví na čím dál silnější snahy o rehabilitaci minulého totalitního režimu, který pošlapával lidskou důstojnost, a na zjevné restarty normalizační mentality.

Nebuďme lhostejní. Koalice populistů, milovníků starých pořádků a extrémistů podporovaná prezidentem republiky nás ohrožuje mnohem více, než by se na první pohled mohlo zdát. Je to takový soft puč a svoboda může být rázem fuč. Nebylo by to u nás poprvé. Nedopusťme, aby se lež a excesy opět staly normou. Politici, zejména ti v exekutivních pozicích, jsou jen dočasnými správci našich daní, my jsme jejich zaměstnavatelé, ne naopak. Stát není firma, a už vůbec ne firma jednoho člověka.

Nedávná vražda mladého slovenského investigativního novináře a jeho snoubenky probudila společnost u našich sousedů. Ani u nás nejsou všichni imunní a neteční, ukázalo se to při reakci veřejnosti na instalaci esenbáka soudruha Ondráčka do důležité funkce v Parlamentu. Je třeba dát najevo svůj názor, vést s mocí dialog a permanentně ji kontrolovat, aby nedošlo k její přílišné kumulaci a zneužití.

Naše současné občanské postoje budou významně spolurozhodovat o naší budoucnosti. Braňme nezávislá média, právní stát a férovou soutěž na všech úrovních života společnosti. Stojí to za to.

Přeji Vám k tomu hodně odvahy, trpělivosti, profesionality i pokory. Studenti byli vždy u toho, když šlo v naší zemi o hodně. Je dobře, že je tomu tak i dnes. Děkuji Vám za to.

Dopis určený pro studenty, účastníky akce „Vyjdi ven“.

Jedu tam rád – důležité

Počítačový program určený k automatické komunikaci s lidmi (tzv. chatbot) spatřil světlo světa poprvé v roce 2015, s jeho využitím v praxi se ale již setkáváme čím dál tím častěji. Bot nahrazuje živé operátory, využívá se v zákaznické podpoře, přes bota je možné koupit i některé produkty a služby.

V České republice zatím brání širšímu zavedení chatbotů český jazyk – je příliš složitý. Výhledově však ani to prý nebude na překážku. Tvůrci botů dokonce přiznávají, že pro člověka bude stále těžší poznat, zda komunikuje s botem nebo s reálným člověkem.

S boty se u nás budeme také čím dál tím více setkávat např. ve firmách, jejichž interní komunikace je založena na angličtině (mezinárodní firmy). Budeme-li chtít se v takové firmě ucházet o práci, je dost dobře možné, že už v blízké budoucnosti nebudeme mít první kontakt s živým člověkem (personalistou), ale s anglicky „mluvícím“ automatem. Ptáte se, jak by mohl bot nahradit lidskou interakci mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem? Posuďte sami v následujícím scénáři.

Plánování termínu přijímacího pohovoru, jeho přesunutí nebo zrušení by měl plně pod kontrolou bot. Následovala by fáze, v níž by bot umožnil uchazeči o práci zjistit, jestli se na danou pozici vůbec hodí, případně by mohl zvýšit jeho šanci na pohovor (bot jako náborový agent). Prostřednictvím bota by uchazeč vyplnil test. Každá pozice by měla svůj vlastní profil a test by uchazeče strukturoval k tomu, jaká pozice je pro něj relevantní. Dovednosti každého uchazeče by tak pracovníci personálního oddělení měli k dispozici s předstihem.

Dejme tomu, že by uchazeč byl do firmy přijat, protože by kromě splnění všech nezbytných předpokladů ještě také okouzlil personalisty. Tento okamžik se jeví jako jediný bod, kde má bot „rezervu“. (Zdá se, že „profesní mrk“ personalistů zatím bot neovládá.) Konečně by se z uchazeče stal zaměstnanec – ovšem ani pak by nemusel být s personalisty nutně v kontaktu. Pokračujme ve scénáři dál.

S orientací v nové společnosti by nováčkovi pomohl opět bot (bot jako buddy). Takový bot by byl vybaven sadou nejběžnějších otázek a odpovědí. Rovněž by obsahoval nejpoužívanější kontakty a průvodce, přístupné pomocí tlačítek (např. sekce „Co mám dělat, když…“). Všechny důležité zprávy a oznámení by se k zaměstnanci dostávaly prostřednictvím bota, který by fungoval jako komunikační kanál personálního oddělení.

Nováček by se v nové práci pomalu zapracovával, a tak by bylo nutné kontrolovat jeho výkonnost. Hle, další příležitost pro bota. Bot by se mohl uplatnit při vyplňování formulářů pro kontrolu výkonnosti a shromažďování nutného obsahu (zpětná vazba, kontroly cílů, nové cíle). Kromě základních úkolů by mohl odpovídat na otázky, nabízet předpovědi a kontrolovat všechny důležité úkoly a procesy, které by zaměstnanci prováděli. Bot pro řízení výkonnosti by byl rozšířením stávající metody řízení výkonnosti. Systému by přidával interaktivní prvek a byl by schopný se postarat o dohled nad opakujícími se a časově vymezenými úkoly.

Nyní by bylo dobré zaměstnance za jeho vzorně splněnou práci odměnit. I program interních benefitů společnosti či podpora mzdové agendy by mohly být plně v kompetenci bota. Individuálně by bylo nutné zpracovat pouze „neobvyklé“ žádosti. Bota by bylo možné využít i jako výzkumný nástroj pro sběr poznatků a informací ohledně úrovně spokojenosti nebo nápadů zaměstnanců.

Už se vám ten plně automatizovaný systém přestává líbit a rádi byste podali výpověď? Není problém. Bot by dokázal takového zaměstnance provést všemi povinnými procesy při odchodu z firmy, poradil by mu, jak vyplnit potřebné informace/dokumenty atd.

***

V poslední době na nás z různých billboardů shlíží reklamy pracovních agentur s cílem přesvědčit nás, že by nám nemělo být jedno, kde pracujeme, pro koho svou práci vykonáváme, čemu svou prací prospíváme, jak nás která práce naplňuje nebo co nám přináší. „Jedu tam rád - důležité“, stojí na plakátech.

Budeme ovšem jezdit rádi do práce, v níž bude osobní interakci víc a víc nahrazovat bot? Personalisté totiž nejsou jediní, jejichž práci mohou boti z velké části nahradit. Dosaďte si za personalistu nadřízeného, kolegu nebo podřízeného...

Nepřipraví nás naopak boti o to poslední, proč také (nebo dokonce proč hlavně) rádi pracujeme – totiž o obyčejnou vřelost lidské řeči, která je s každým člověkem jiná, a právě proto tak důležitá?

Další zdroje:

www.venturebeat.com
www.theundercoverrecruiter.com
www.zet.cz

 

Odkud Babišova demifrancouzština

Sleduji kultivovanost rétoriky Andreje Babiše během mimořádné parlamentární schůze k personálním změnám. Řecký klasik Démosthenés by měl zajisté své výhrady. Zejména mne však zaujalo Babišovo osobité etymologické vysvětlení původu slova demise ve spojení s pojmem vlády v demisi. Tento je běžně chápán jako výkon přechodné vlády před nahrazením vládou s důvěrou sněmovny. (Latinsky demitto znamená opouštím, podstatné jméno demission pak anglicky znamená opuštění.) Pan Babiš poněkud překvapivě odvodil pojem demise od francouzského slova demi, což znamená půl, nebo poloviční. Tímto poučením snad chtěl demonstrovat své specifické jazykové znalosti, které nabyl (patrně v nákupních galeriích) ve Francii a Švýcarsku jako privilegovaný synek z rodiny stojící ve službách bolševického režimu.

Pro politické dění se snad tento Babišův výlet do etymologie může zdát nepodstatný. Je to ale doklad toho, že nevzdělanec nemá problém s předstíráním kompetencí. Jde mu to hlavně tam, kde neví vůbec nic.  Oslňuje přesvědčivostí, kvazivzdělaností. Už Václav Klaus se oslňoval svými výlety do ekologie a historie. Nechápu, proč promovaní ekologové mlčeli. Chyběla jim občanská odvaha a vlastně občanská povinnost zapojit se do vědecké diskuse? Měli to vyvracení hloupostí za marné? Své pravdy střílí od boku bez uzardění i jeho následovník Miloš Zeman. Zdroje svých převratných soudů mají tihle badatelé skvělé, ty nej- – jako Peroutkův článek – neexistující nebo nedohledatelné...

Vzdělanci jsou sebekritičtí a přísně kontrolují své výroky. Latinské přísloví praví: „Ševče drž se svého kopyta.“ („Ne sutor ultra crepidam.“)

Pomník neznámého novináře a jednotky ZZ

Nastala chvíle a vyvstala potřeba sochařského díla – pomníku, pomníku neznámého zlikvidovaného novináře.

Génius podprůměrnosti Zeman nařídil nejen jejich vraždění, ale i vytvoření domobrany ZZmannů pro ochranu spořádaných občanů před demonstranty. Sám je nazývá „vnitřní mírové sbory“.

To byla jediná novinka jeho syfilitického projevu. Zatím si jí nikdo nevšímá. U paralytika ve funkci je šílenství, politika a vlastizrada jedno a totéž. Vedl řeči už tak nenávistné, že demokracii proti němu hájil i komunista Filip, ba i sám Babiš raději tvrdil, že vzadu za řečníkem nic neslyšel.

Umíráček ještě nezvoní!

Poslankyně ODS Miroslava Němcová, která jako první opustila nedůstojný průběh inaugurace prezidenta republiky, řekla před Pražským hradem do televizních kamer i tato slova: „Jednadvacet salv na počest znovuzvolení prezidenta mi zní jako umíráček za demokratickým vývojem z roku 1989.“ Mimochodem, kdepak zůstali poslanci a senátoři ČSSD, zbylí lidovci (odešli jen dva) i členové ODS se svými předsedy, kteří se za jiných okolností vždy hrdě hlásí ke státotvornosti? Vždyť zjevný útok staronového nájemníka Hradu, byť na část médií, nebyl ničím jiným než útokem proti jednomu z pilířů ústavy – svobodě slova.

Přilepit si placku s nápisem Je suis Charlie a z tepla vládních či poslaneckých kanceláří se rozhořčovat nad fyzickým útokem proti této svobodě v daleké pařížské redakci časopisu Charlie Hebdo, jak se to dělo před třemi lety, není asi těžké. Pamatujete? Tehdy byli přece „Charlie“ všichni. Nalézt však odvahu ke zjevnému a srozumitelnému gestu a nejvyššímu ústavnímu činiteli, který tuto svobodu provokativně znevažuje i ve slavnostní chvíli a na historickém místě, ukázat před zraky celého národa svá záda – nikoli Je suis Bakala – to zkrátka nedokáže hned tak každý, natož někdo z rádoby demokratických zástupců lidu.

Avšak vraťme se k paní poslankyni. Se vší úctou k jejímu gestu, nemůžeme se slovy vyřčenými před Hradem souhlasit. Proč hned házet flintu do žita? Prezident, současná vláda i parlamentní většina sice mají možnosti, jak demokratický vývoj po roce 1989 definitivně zvrátit a směrovat jej podle svých představ, umíráček však začne zdejší demokracii zvonit teprve tehdy, až to podobně jako zástupci lidu ve čtvrtek ve Valdštejnském sále vzdají sami občané této země – tedy až jim bude naprosto lhostejné, jaká špína nebo lži platí za pravdu, jak se zpochybňuje, překrucuje či nedodržuje ústava, jak jsou v přímém přenosu jako kdysi v 50. letech jmenováni ti, kteří mají být údajnými skvrnami společnosti a nepřáteli státu, jak o demokracii poučují bývalí komunisté a spolupracovníci StB. (Posledně jmenované se netýká pouze premiéra.)

Že tomu tak snad ještě není, ukázal nejen finální výsledek posledních prezidentských voleb, kdy kandidát Zeman vyhrál opravdu o fous, ale především pondělní demonstrace v českých městech a v Praze za odvolání poslance KSČM Zdeňka Ondráčka z čela komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

Jde přitom o snadno čitelný příklad. Pokud by se tyto demonstrace nekonaly a v Praze by nebyl plný Václavák, pan Ondráček by neodstoupil.

Z toho plyne, že dokud nebude občanům této země naprosto lhostejné, jaká špína nebo lži platí za pravdu, jak se zpochybňuje, překrucuje či nedodržuje ústava, jak jsou v přímém přenosu jako kdysi v 50. letech jmenováni ti, kteří mají být údajnými skvrnami společnosti a nepřáteli státu, jak o demokracii poučují bývalí komunisté a spolupracovníci StB, potud mají stále moc něco s tím udělat. A to i navzdory svým zvoleným zástupcům.

Sůl do rány

Během své inaugurace si náš znovuzvolený prezident vysloužil odchod poslanců tří politických stran. Ještě ani nebylo po projevu a internetové servery už poukázaly na to, jak využil – resp. zneužil – projev, ve kterém na sakrosanktním podiu Pražského hradu znovu jmenovitě útočil na své oblíbené terče. Po projevu se jako správný věřící (neříkám v čem) vydal na slavnostní mši.

Snad nejlépe to vystihl ve zprávě, kterou mi poslal hned po projevu, můj kamarád z Ledče nad Sázavou. Když prý přivedl svou desetiletou dceru před televizi, aby jí ukázal inauguraci jakožto symbol státnosti a hrdosti, tak se na něj po chvíli podívala tak, že ji musel od obrazovky raději odvést.  

Tímto začíná další etapa přisypávání soli do otevřené rány naší rozdělené společnosti. Rada z úst prezidenta a jeho poradců zní, že se všichni ti, kterým se nelíbí (tedy ti, kteří ho nevolili), mají s jeho dalším prezidentováním smířit a hlavně že už mají přestat žvanit a stěžovat si. Vždyť šlo o demokratickou volbu – tedy o stejný proces, kterým byli zvoleni i další zástupci. Ti zvolili poslance Ondráčka z KSČM (esenbáka, který mlátil bezbranné opoziční demonstranty v roce 89 a dodnes se za to nestydí) a umožnili tak, aby byl zvolen do vedení komise pro kontrolu činnosti GIBS.

Jenže následoval další fenomén demokracie – probuzení lidu. Stejně jako v minulosti, tisíce lidí v deseti městech vyšli do ulic a pan Ondráček odstoupil. Za vše mohla ta „demokratická žumpa“, jak nás spodních deset milionů sám nazval. 

Všechno se vším souvisí. Demokratická žumpa Ondráčka se rovná novinářské žumpě Zemana. Jak pan Ondráček, tak pan Zeman znají a tvoří své žumpy. Jsou to žumpy českých občanů, kteří mají děti. Rodiny, které trpí nezaměstnaností. Volí, a třeba i nevolí. Jsme to my, český národ: malé, velké, střední žumpy, viditelné a neviditelné. Jsme tu, abychom byli vzorem pro nálepkování těm, které jsme zvolili do funkce a kterým platíme za to, aby nás reprezentovali.

Anebo nejsme? 

Podporují nás:

Nadace Karla Janečka

Partneři:

logo pozadi cervena Puvodni-staticke-logo-bile-pozadi casablanca logoudalostireflexespolecnost-j-chart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big