TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Glosy

Rozmarné české léto 2018

„Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným…“ Tato slavná literární a filmová hláška může mít v různých dobách své ojedinělé konotace. Je tomu tak i letos. Tentokráte to není obdoba sychravého a studeného počasí v říčních lázních jako ve Vančurově literární předloze a Menzelově filmové adaptaci z roku 1967. Ba právě naopak, letos zažíváme tropická vedra a ničivé sucho. Ale pouhé klimatologické reálie nejsou jediným atributem atmosféry ve společnosti, tedy jejího klimatu.

Celý rok si připomínáme osmičková výročí historie naší země ve 20. století. Bude tomu tak i zanedlouho, kdy vzpomeneme 50. výročí okupace, která předznamenala brzký nástup normalizace. A i proto se mi zdá tento způsob léta poněkud nešťastným. Po mnoha měsících Babišovy populistické samovlády máme jeho další vládu, za účasti agilních svazáků z ČSSD, a hlavně s otevřenou podporou komunistů. Skutečnost, která by byla v dobách nedávných naprosto nemyslitelná. Novodobý Jánošík, vládce nad českou krajinou, celé toto léto utužuje moc a více a více ji koncentruje do vlastních rukou.

Nemělo by být jedno, jak se kdo dostane ke svým třiceti a více procentům voličských hlasů. Nemělo by být jedno, že neexistuje rovná a férová soutěž o voličské hlasy. Nemělo by být jedno, že je někdo trestně stíhaným podvodníkem. Nemělo by být jedno, že je někdo soudně uznaným udavačem StB. Nemělo by být jedno, že má někdo neomezené finanční zdroje a téměř bezmezné mocenské páky. Nemělo by být jedno, že je někdo lídrem a mluvčím dohody nejsilnějších oligarchů a jejich korporací a zároveň řídí vládu, parlament, svá vlastní médi, svou mega firmu napojenou na státní a evropské dotace, a také bezpočet státních institucí. Nemělo by být jedno, že někdo vládne díky komunistům a relativizuje minulost.

V pozici ředitele zeměkoule slibuje všechno všem. Dělí národ na své lokaje a na své nepřátele. Osvědčené schéma my a oni. Hospoda proti kavárně, lid proti tzv. elitám atd. Osvědčené propagandistické triky. Co doposud neuměl, se doučil u svého kumpána Miloše Zemana, zkušeného mystifikátora. Sociální sítě a dobře motivovaná média chrlí útoky na domnělé domácí i vnější nepřátele. Blíží se další volby a bude třeba sešlápnout pedály. Na tu drsnější formu jsou tady ještě spojenci z parlamentních lavic – udatní okamurovci. Bossovi se zatím ještě nehodí vyhlašovat úprk z EU a NATO a otevřeně se hlásit k Rusku a Číně. ZATÍM! Tedy dokud tečou dotace. Ale pak? Nic není nemožné. Hranice snesitelnosti se v restartované normalizační mentalitě opovážlivě posouvají.

Záblesky vzdoru nechávají vládnoucí kumpačku docela v klidu. Jejich spíkři dostanou nálepku samozvaných, nikým nevolených zaprodanců a závistivých ztroskotanců. To má u nás dlouhou tradici a vždy to fungovalo. Jednotná novodobá národní fronta táhne tu svou karavanu dál.

ANO, je to prostě tak. Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Obávám se, aby nepředurčil podzimní hlasy ve volebních urnách. Je nezbytně nutné se probudit z letní letargie a alespoň se vážně pokusit o balanc mocenských poměrů v senátních a komunálních volbách. Tohle nebudou jen jedny z mnoha dalších voleb. Jánošík touží po dalších zářezech na své valašce. A záleží na nás všech, kolik jich reálně získá a zda dokoná totální převzetí kontroly nad celou zemí. Stanislav Jerzy Lec kdysi moudře pravil, že hlavním cílem tzv. demokracie se stalo počítati hlavy, ale nedbati mozků. To znamená, že by myslící lidé neměli zůstat netečně stranou, neboť se z nich pak zákonitě stanou jen další konzumenti něčeho, co liberální demokracii a právní stát nebude již ani připomínat.

Demokracie spotřební, konzumní, fasádní, jakoby firemní, demokracie bez pevných hodnot a zásad se může snadno proměnit v kamuflovanou totalitu, a ta může docela rychle dospět do totality zcela zjevné. A to se pak děti ptají rodičů, jak jste to mohli proboha dopustit? Výmluvy na vnější zahraničněpolitické poměry a okolnosti nebudou tentokráte stačit. To, co vidíme kolem sebe, je naše domácí česká bramboračka, pouze kořeněná ostrým slovenským kořením. Naši furianti se škodolibě radují a ještě možná netuší, že budou jen v řadě dalších obětí zvůle, i když nyní jásavě slouží. I to už tady bylo, a ne jednou.

Pod tou samou střechou

Dne 14. 8. 2018 se konala oslava československých letců v Královském letectvu (v rámci RAF) u pomníku „okřídleného lva“ na Malé straně v Praze. Vedle generála Petra Pavla, vojáků a letců jak z RAF, tak i z našeho letectva, starosty MČP1 Oldřicha Lomeckého a kardinála Duky, nechyběli ani veteráni, tisk a veřejnost.

Naši letci sehráli naprosto klíčovou roli v bitvě o Británii, za což jsou dodnes považováni za hrdiny, bohužel však – jak upozornili někteří řečníci – mnohem víc tam, než u nás doma. 

V každém případě se jednalo o pietní akt na úrovni, přerušený nízkým a pomalým přeletem dvou stíhaček, které letěly ve formaci „padlého letce“, v níž chybí stíhačka na křídle. Na pilotech, kteří stáli vedle mě, bylo znát, jak (stejně jako já) potlačují slzy.

Po návratu z války byla odměna za hrdinství pilotů krutá. Není snad nic horšího, než zrada od vlastních. Komunistický režim je prohlásil za nepřátele státu, a tak si museli vybrat – buď odejít z vlasti, kterou zachránili, anebo se stát členy komunistické strany. Pokud odmítli, tak je čekal žalář.

Vzpomínám si, jak nás ve Spojených státech navštívila za totáče má teta se svým manželem. Na rozdíl od matky, která utekla, teta s manželem zůstali v Praze. Jakmile vystoupili z taxíku, který je přivezl z letiště, tak to začalo. Můj otec, který s Pavlem Tigridem založil Československý rozhlas Svobodné Evropy, je nechtěl vůbec pustit přes práh. Strýc byl totiž vysoce postaveným komunistou a jeho syn to dotáhl dokonce až tak daleko, že velel pohraniční stráži, která střílela spoluobčanům do zad.

Otec a strýc zůstali stát na zápraží a řvali jeden na druhého, zatímco sestry v předsíni brečely a čekaly, co bude.

„Vy se cítíte uražený proto, že jsem komunista?“ ptal se strýc otce a pokračoval. „A co jste dělal za války vy? Sloužil jste jako tajemník našemu předsedovi vlády v pohodlné kanceláři v Londýně, zatímco já – zatímco já – víte vy vůbec, co jsem dělal já?“

Otec neodpověděl.

„Já jsem bojoval jako pilot v RAF, abych vám zachránil život a nám vlast! Sestřelil jsem šest Němců! A za odměnu, abych vůbec po návratu přežil, tak jsem se musel všeho zříct a stát se členem strany!“

Otec mu odpověděl: „Tím členem jste se nemusel a neměl stát. Bez členů by komunistická strana neexistovala a ta zvěrstva, ve kterých pokračuje jak strana, tak váš syn, by se dnes neděla.“

Oba dva na sebe koukali a mlčeli. Poté vešli dovnitř. Nastalo nervózní příměří.

Na rozdíl od tehdejší doby, kdy skuteční hrdinové a složité důvody existovaly na obou stranách, dnes tomu tak není. Složité důvody odpadly, ale prohnilá morálka a překrucování dějin ze strany komunistů nikoliv. Semelová si stále myslí, že Milada Horáková měla viset, zatímco předseda Filip tvrdí, že ruská invaze v roce 68 vůbec nebyla ruská, ale ukrajinská. A nemalý počet lidí jim to věří. 

Čeští letci se v RAF zapsali do dějin, zatímco amorální a pokleslá strana, která (nejen) je odsoudila, stále žije. Je tu s námi, pod jednou a tou samou střechou, v nervózním příměří, udržována morální prohnilostí a neochotou části národa zbavit se jednou provždy hnisajícího vředu, který znesvěcuje sté výročí od jeho založení.     

 

Na Hradě to zas hoří

„Za spálení červených trenýrek hrozí Hradu pokuta. Inspekce zahájila přestupkové řízení.“[1]

Tak zní titul článku v Lidových novinách ze dne 13. 8. 2018, v němž se dozvídáme, že Zemanův úžasný „happening,“ na který v červnu přivolal hasiče, aby v rámci odvety za protest spálili obrovské červené trenýrky, se nyní vyšetřuje jako přestupek, protože při něm došlo k porušení zákona o ovzduší.

Nemají to snad hasiči vědět předem, než se něčeho takového zúčastní? A pokud tomu tak není, proč se to hned nedementuje?  

Zrovna když už si člověk říká, že míra idiotství na Hradu dosáhla svého absolutního vrcholu, tak ještě přidá na dort třešničku ředitel hradních hasičů Radek Stránský (žádný příbuzný prosím!) s neuvěřitelným tvrzením, že se k věci nebude vyjadřovat (!?).

Pro boha, kde to jsme, když se ředitel hasičů odmítá vyjádřit k požáru, který sám zapálil? 


Proč se o krajině a půdě moc nemluví?

Sucho doprovází současnou vlnu veder a všichni jej intenzivně zažíváme na vlastní kůži. Vedou se debaty o příčině sucha a hledá se způsob řešení tohoto závažného problému. Dnes jsem k tomu svůj názor ve zkratce vyjádřil deset minut po desáté ve vysílání Český rozhlas Plus[1]. Příčina veder a sucha je zcela jistě v globálních změnách klimatu, kde má lidstvo pravděpodobně poslední šanci tento proces zastavit.

Česká republika je malý hráč k řešení globálního problému. My nejsme jako stát schopni se, ani přizpůsobit vývoji a provádět opatření na zmírnění dopadů veder a následného sucha. Opatření na zmírnění dopadů sucha jsou v rukou a moci našich úřadů, ministerstev a vlády. Odpovědné instituce bohužel nepřicházejí s žádnými smysluplnými opatřeními, které by měly praktický dopad na zlepšení situace. Mluví se o budování přehrad, programu Dešťovka, komisích na kontrolování nakládání s vodou ve studnách. O krajině a půdě, kde máme největší dluh a kde si můžeme nejvíce pomoci, se moc nemluví.

Zemědělská půda zadržuje v současném stavu o 4 miliardy kubíků vody méně než by mohla v ideální kondici. Od začátku letošního července běží žně a člověku se naskýtá obrázek vyprahlých, obrovských lánů polí bez jediného kousku zeleně s degradovanou půdou bez organické hmoty a mikroorganismů. Taková půda neváže žádnou vodu a vyprahlé obrovské plochy působí po celé léto jako varná deska a znásobují tepelnou energii, která se odráží zpátky do ovzduší. Mokřady, meze, remízky, stromořadí, solitérní stromy chybí skoro úplně. V 19. století jsme měli na území Čech a Moravy 950 000 hektarů mokřadů, v současnosti máme 50 000 hektarů mokřadů. Současným způsobem hospodaření jsme zlikvidovali malý vodní cyklus.

Do zemědělství jdou prostředky v řádu miliard korun již hodnou řádku let a celou tu dobu se nám zhoršuje kvalita půdy a snižuje se množství a kvalita vody v krajině a zároveň s tím vymírá velké množství rostlinných a živočišných druhů. Je nejvyšší čas na razantní změnu zemědělské politiky.

Program Pestrá krajina Asociace soukromého zemědělství ČR[2] vznikl proto, abychom ukázali veřejnosti příklady zemědělských hospodářů, kteří hospodaří způsobem, kdy se přijatelně uživí a zároveň vytváří pestrou krajinu, která je schopna alespoň zčásti zmírňovat dopady klimatických změn, jako je sucho. Bohužel tito hospodáři jsou v menšině a na většině našeho území se hospodaří, tak jak je vidět na jednotlivých fotografiích. Velkým příkladem dobré praxe je například Rakousko. Nemusíme nic vymýšlet, stačí jen opisovat od souseda.

Letošní léto mě děsí, protože taková sucha jsem ve Středohoří ještě nikdy nezažil a ani mnohem starší pamětníci, kterých jsem se ptal. V lese na výsušných stanovištích usychají i listnaté stromy, výnosy sena jsou poloviční a u ostatních plodin to není o moc lepší. V supermarketech máme všeho dostatek a žijeme v blahobytu, ale v přírodě se podmínky v současnosti rychle mění. A od blahobytu k hladomoru je velice krátká cesta. Začněme urychleně pracovat na nápravě současného stavu. Bez vody není život, bez vody je smrt.

Zdroj: Daniel Pitek, sedlák pod Milešovkou (facebooková stránka)


Chráníme svou kulturu tím, že ji zrazujeme?

Karel Schwazenberg poskytl HN rozhovor, ve kterém pojmenoval tyhle základní problémy české politiky:

1) Uprchlíci a Evropané jako naši bližní

„Příkré odmítnutí přijmout jakéhokoli uprchlíka považuji zaprvé za blbou politiku, protože si všude jen uděláme nepřátele. Je to opravdu nerozumná politika.

A zadruhé, je to proti zásadám, na kterých je naše strana postavena... Pro mě je nepřijatelné říkat ne, ne, všechno odmítáme...

My jsme výslovně řekli, že naše politika, TOP 09, stojí na židovsko-křesťanských základech a k tomu patří milosrdenství. Když čtete Starý zákon, je to tam často zmiňováno, buď vlídný k přistěhovalci, ujmi se cizince a tak dále.

... Já jsem byl také proti kvótám. Když ale pan Babiš v Bruselu říká, že se sami dobrovolně rozhodneme, a pak zároveň řekne, že my beztak nechceme přijmout vůbec nikoho, tak to není seriózní politika. Stáváme se v Evropě nedůvěryhodnými.“

2) Uprchlíci jako zastírací manévr zlodějny

„Když jste na velkých třeboňských rybnících lovili kachny, mohlo to být těžké, protože kachny byly uprostřed rybníka. A tak se nechal pobíhat takový bílý psík, kachny ho pozorovaly, přiblížily se a pak se střelily.

Samozřejmě že pan Babiš ví stejně dobře jako já, že imigrace není náš velký problém. Ale ví, že tím může − a také zásluhou velké pomoci pana prezidenta − celou republiku krásně zaměstnat. Všichni koukají na bílého psíka a pan Babiš mezitím dělá své věci. Bohužel to platí i pro média, tady musím zahrát míč i do vaší novinářské brány. Abyste více mluvili o faktech, zabývali se opravdovými problémy Česka, a ne imigrací, protože to je klasický český ,neproblém̓, mám-li použít Klause.“

3) Polsko není Maďarsko

„Mně vadí, když se mezi Polsko a Maďarsko klade rovnítko, ty situace jsou totiž naprosto odlišné. Počínaje tím, že v Polsku se nekrade, zato v Maďarsku bezostyšně, v nejvyšších patrech. Za další, Kaczynski (předseda vládní strany Právo a spravedlnost) vždy zastával stejná stanoviska, zatímco pan Orbán (předseda vládní strany Fidész) založil liberální stranu a udělal z toho nacionalisty.

... Kaczynského národní demokraté byli v Polsku už od 19. století velmi silným proudem, jenže dlouho nebyli u moci, stáli vedle. Teď se konečně dostali k moci, a je to prostě TKM strana – Teraz, kurwa, my!“

Komunikace duchů dvojího druhu

Duchovní komunikace je „obcování svatých“, je komunikace, jejíž dráhy jdou jakýmsi duchovním éterem, spojujícím lidi i přes dálavy tisíců mil společným duchem Dobra a Slávy Boží na zemi, je komunikace, která rozváží a zvšudypřítomňuje neviditelně a nehmotně, ale zato tím rychleji a jistěji nejvlastnější reality: myšlenky, duchovní síly a která nepotřebuje drah, silnic a drátů...

A hmotné komunikace, dráhy, telegrafy atd. se svými stroji a dráty, všecko co se s třeskotem, vrčením, pískáním a prskáním, s ohlušujícím hlomozem řítí krajinami země dříve tak tichými? To je obcování ďáblů a otroků; tu hmota vrhá se z jednoho chaosu do druhého; tu služebníci hmoty se rozvážejí, aby utvrzovali a množili říši ďáblovu na zemi: říši procent, falitur, rubrik – „obchodu“ a násilí.

(Poznámky o technické kultuře.)

Jako když hezký holky začnou nosit umělý plnovousy

Bohumil Doležal v rozhovoru pro německou veřejnoprávní rozhlasovou stanici BR pravil k osmičkovým oslavám a výkladům:

„Pro generaci starší, než jsem já, byli niterným problémem Němci. Pro mě a pro mou generaci nejsou vůbec problém Němci. Pro mě a pro mou generaci jsou problém Rusové – tedy nemyslím ruský národ, ale ruskou imperialistickou politiku. A pak jsou tady mladší lidé. A jak se teď rozhlížím kolem sebe, zdá se mi, že pro ně není problém nic. Možná uprchlíci, kteří tu nejsou. Ale protože pro ně není zrovna problém nic, tak si budou muset holt pořádný problém zažít. A předtím si ten pořádný problém nechtě vytvořit. Mám skoro pocit, že už na tom mohutně pracují.

Dějinné zkušenosti se musejí obnovovat, zvlášť když je společnost svým způsobem nedbalá a nemá jasno o tom, co se tady vlastně v posledních desetiletích dělo. V rámci svých chabých sil jsem se snažil proti tomu něco dělat, ale takové masové falšování vlastních novodobých dějin, jaké dnes (tj. zejména v letošním osmičkovém roce a zejména v babišovských médiích) probíhá v Česku, to snad není nikde v Evropě. Zejména když tu ještě pořád je jakási svoboda. Je to vlastně posun jakoby jen maličký – tedy asi takový, jako kdyby hezké holky začaly nosit umělé plnovousy. Ale je to děsné. Aby si někdo z vlastní vůle a svobodně takovým nestydatým způsobem falšoval vlastní dějiny, to se hned tak nevidí.“

Celý rozhovor je na Bubínku Revolveru (http://www.bubinekrevolveru.cz/dejinne-zkusenosti-se-museji-obnovovat)

Končím s Facebookem, zachraňuji čas

„Věnovat se sociálním sítím je ztrátou času, marněním života a proto svoji stránku ruším. Zdravím naše bratry, naše syny a ty, kteří zaujali stejný postoj, respektujíce rozhodnutí mojí svaté církve,“  oznamuje hlava koptské církve v Egyptě patriarch Tawadrose II. na stránce Papež Tawadros II. ...„Čas je nejcennější dar, kterého se nám od Boha dostává, a je třeba jej umět užívat. Křesťané mají svůj čas posvěcovat,“  referuje dnešní vydání listu Italské biskupské konference Avvenire. Odchod patriarchy Tawadrose II. z tzv. sociálních sítí je výsledkem postoje, který přijala posvátná synoda koptské církve či přesněji její komise pro mnišský život a týká se všech mnichů a mnišek, kteří mají měsíc na to, aby zrušili své účty na Facebooku a Twitteru.

Římský papež facebookový účet nemá, spolupracuje však na formulaci tvítů, které na zmíněné sociální síti zveřejňuje vatikánský Úřad pro komunikaci.

Zdroj RadioVaticana.cz

 

 

Neptej se, cos udělal správně, ale ...

„Rodičovství nemá nic do činění s dokonalostí. Dokonalost dokonce není ani cílem – ani pro nás, ani pro naše děti. Učit se žít spolu dobře v nedokonalém světě, milovat se navzájem navzdory našim nedokonalostem a růst jako lidé, zatímco s námi rostou naši človíčkové, to jsou pravé cíle laskavého rodičovství. Proto se večer neptejte, zda jste přes den udělali všechno správně. Ptejte se, co jste se naučili a jak dobře jste milovali, ať můžete ze svých odpovědí růst. To je dokonalé rodičovství.“ 

Zdroj: SvobodaUčení.cz

 

Papežové proti trestu smrti

Papež František se rozhodl změnit učebnici katolické nauky – Katechismus v podstatném punktu – paragraf 2267 o trestu smrti.

Nedávno k dlouhému vývoji diskuse o tomto bodu podal svědectví kardinál a vídeňský arcibiskup Christoph Schönborn, který byl před dvaceti pěti lety sekretářem Komise biskupů a kardinálů, pověřené papežem Jan Pavel II. sestavením Katechismu pod vedením kardinála Ratzingera – pozdějšího papeže Benedikta XVI. Podle něj Jan Pavel II. nebyl spokojen s formulací paragrafu Katechismu katolické církve č. 2267[1], kterým se nevylučuje použití trestu smrti:

„Mohu dosvědčit, že si papež Jan Pavel II. přál rozhodnější formulaci, nakonec ale přijal toto znění, které mu komise předložila. Jistě z úcty k tomu, co se zde nazývá “tradičním učením církve....  čím více se v různých částech světa zvyšuje trend k jeho intenzivnějšímu použití. A to až ke znepokojivému jevu, že jsou dnes domnělí teroristé téměř pokaždé jednoduše zastřeleni. Je otázkou, kde se skutečně jedná o sebeobranu a kde nastupuje mimosoudní justice, která odporuje tomu, co páté přikázání všeobecně zakazuje, tedy onomu: Nezabiješ!”

Zdroj: RadioVaticana.czNejlepší klient je matka samoživitelka..., na bohatých nevyděláte! - Babišův lichvář.

Jedničkou pražské kandidátky hnutí ANO je generální ředitel poradenské společnosti Fincentrum a investor firmy Fair Credit Petr Stuchlík.

Podle Člověka v tísni nabízí Fair Credit velmi drahé půjčky chudým lidem. RPSN těchto úvěrů, započteme-li všechny poplatky, vyjde na několik set procent, což je téměř desetinásobek legální sazby na Slovensku. V Indexu odpovědného úvěrování, který Člověk v tísni vydává, se Fair Credit umístil na 30. místě ze 42 hodnocených společností.

Index najdete zde: ️https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/socialni-prace-v-cr/clovek-v-tisni-srovnal-mikropujcky-a-varuje-pred-naklady-na-prodluzovani-pujcky-5174gp

Agrofert ani MAFRA, na smrt mých … nejsou moje.

„Transparency International má prověřovat podezření, že se Babiš přes převedení holdingu do svěřenecký fondů, stále Agrofertu fakticky nezbavil. A obdobné kritice se předseda ANO jako vždy brání frázemi ,účelovka‘ či glosuje pouhé ,nesmysl‘.

Podle zákona nesmí politik ovládat média, a právě zde spatřuje Transparency International zásadní problém. Mediální dům MAFRA, který reprezentuje i Mladou Frontu Dnes, spadá pod Agrofert.

Již v jeho 2013 sice Babiš sliboval na smrt svých dětí, že do dění v redakci nebude zasahovat. Později ovšem unikly záznamy jeho rozhovoru s novinářem, kdy chtěl časovat vydávání politických kauz na své politické oponenty těsně před volbami.“

Forum 24

Proč se Babiš tak líbí?

„Nepamatuji si jediný případ, kdy by se Andrej Babiš snažil vypořádat s kritikou a ne s kritikem. Řečeno fotbalovou mluvou – místo zpracování míče nakopne protihráče do břicha a šlápne mu na hlavu. Proč se to tolika lidem líbí?“

 

 

Soud o zprávu OLAF o Čapím hnízdě

Kverulant pokračuje v soudu o zprávu OLAF o Čapím hnízdě[1] 

Ministerstvo financí arogantně a nezákonně odepřelo veřejnosti poskytnout zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) o Babišových aktivitách v kauze Čapí hnízdo. Přes všechnu snahu o utajení nakonec zpráva na veřejnost unikla. Veřejnost však měla zprávu k dispozici jen díky jakési blahosklonnosti politiků či v důsledku neloajálnosti úředníků. S tím se Kverulant odmítl smířit a žádal soud, aby nařídil ministerstvu zprávu vydat. Soud Kverulantovi vyhověl a Kverulant nedávno oficiální zprávu zveřejnil na svých stránkách[2]. Ministerstvo ji však Kverulantovi neposkytlo celou. Ve zprávě chybí doporučení OLAFu. To, co však Kverulantovi vadí ještě víc, je skutečnost, že soud neoznačil dosavadní postup ministerstva za nelegální. Kverulant má za to, že zpráva, která popisuje trestnou činnost premiéra, měla být veřejnosti poskytnuta hned, jak do republiky přišla. Proto Kverulant dnes k soudu zaslal vyjádření, ve kterém se domáhá rozsudku označující postup ministerstva za nezákonný[3]. Autoritativní vyslovení nezákonnosti odepření požadovaných informací snad do budoucna ztíží státu možnost odepírat veřejnosti informace a ignorovat zákon.

Zdroj: Kverulant.org[1] https://www.kverulant.org/article/kverulant-soudem-donutil-ministerstvo-financi-vydat-mu-zpravu-olaf-o-capim-hnizde?utm_source=Kverulant%C5%AFv+mailov%C3%BD+ob%C4%8Dasn%C3%ADk&utm_campaign=2935eacf49-EMAIL_CAMPAIGN_GIVINGTUESDAY2017_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_67322835ea-2935eacf49-70183641

[2] https://www.kverulant.org/upload/kc/files/%C4%8Cap%C3%AD%20hn%C3%ADzdo%20OLAF/Kopie%20Z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%A9%20zpr%C3%A1vy%20OLAF.pdf?utm_source=Kverulant%C5%AFv+mailov%C3%BD+ob%C4%8Dasn%C3%ADk&utm_campaign=2935eacf49-EMAIL_CAMPAIGN_GIVINGTUESDAY2017_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_67322835ea-2935eacf49-70183641

[3] https://www.kverulant.org/upload/kc/files/%C4%8Cap%C3%AD%20hn%C3%ADzdo%20OLAF/Vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD%20%C5%BEalobce%20Kverulant%20k%20z%C3%A1m%C4%9Bru%20%C5%BEalovan%C3%A9ho%20dle%20%C2%A7%2062%20s.%C5%99.s%20logo..pdf?utm_source=Kverulant%C5%AFv+mailov%C3%BD+ob%C4%8Dasn%C3%ADk&utm_campaign=2935eacf49-EMAIL_CAMPAIGN_GIVINGTUESDAY2017_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_67322835ea-2935eacf49-70183641

Případ Hruška v mediálním prostoru

Aby nevznikaly nejasnosti, považuji za nutné zveřejnit na svém internetovém zápisníku toto osobní komuniké:

Na začátku měsíce rezignoval básník Petr Hruška na členství v porotě Státní ceny za literaturu v reakci na novou Babišovu vládu. Rozhodnutí pana Hrušky považuji za správné a přiměřené. „Rezignační“ dopis pana Hrušky[1].

21. července pana Hrušku kritizoval na Echu 24 Jiří Peňás („Pavel Tigrid by asi rád nebyl“, link neuvádím, článek je zamčený). Vytkl mu, že ztotožňuje stát s momentální vládou, že staví ty, kdo by se teď chtěli do komise přihlásit, před morální dilema a ptá se, co by tomu asi řekl někdejší zakladatel (resp. obnovitel) ceny Pavel Tigrid. Tyto argumenty považuji za nesmyslné. Státní cenu za literaturu uděluje konkrétní instituce, tj. Ministerstvo kultury ČR. To, že člověk svým rozhodnutím někoho staví před morální dilema, se stává velmi často a záleží pak na tom, zda je jeho rozhodnutí správné nebo ne. A co by tomu říkal Pavel Tigrid, se nedá zjistit, protože je už patnáct let mrtvý. Mně osobně, upřímně řečeno, záleží na tom, co tomu říkám teď já (viz výše).

22. července na Bubínku RR pana Peňáse kritizovala[2] šéfredaktorka Terezie Pokorná. S jejími závěry souhlasím.

25. července napsal na facebookový profil pana Peňáse šéfredaktor Echa 24 Dalibor Balšínek pětiřádkovou reakci na kritiku paní Pokorné. Poznámka pana Balšínka je podle mého názoru osobní, nevěcná a vůči paní Pokorné krajně urážlivá. Upozorňovalo tam na to následně několik lidí.

Toť vše.

Psáno pro Události BD.


Podporují nás:

                                       30 05 2018 KJ                 30 05 2018 Uprazeno              LOGO 4Home CZ RGB

Partneři:

logo pozadi cervena udalostiart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big