Hlavní informace

Petr Havlík

Články

Sliby se slibují

Slibem nezarmoutíš a jen blázni se radují.

Čína, náš vzor?

Doporučuji se občas podívat na www.sinopsis.cz. Myslím, že vývoj v Číně podcenili mnozí, a to už dávno. Jen jeden z nich se tam však jezdí učit stabilizovat společnost. A ví se to. Je to jeden z důvodů, proč naši hlavu státu nikdo nikam nezve, tedy kromě Uzbekistánu, a pak řídících struktur v Moskvě a Pekingu.

Si Ťien-pching má nyní větší pravomoci, než je měl samotný Mao Tse-tung. Není to jen čínské téma. Si Ťi nedávno prohlásil, že má Čína ambici být dominantní světovou velmocí ve všech klíčových oblastech. A nejde jen o Hedvábnou stezku.

Strmý růst Číny byl v minulosti dán nejen neuváženou masivní podporou vyspělých ekonomik, ale také čínskou levnou pracovní silou, obrovskou devastací životního prostředí, pošlapáváním lidských práv, vývozem zboží s dumpingovými cenami, krádeží licencí konkurenci, plagiátorstvím a dalšími praktikami nekalé obchodní soutěže, která nectí obvyklá pravidla a standardní normy mezinárodního obchodu. Řada českých exportérů by mohla vyprávět.

Čína náš vzor zní absurdně a výhrůžně zároveň. V čem je tím vzorem? Těch cca 5 tisíc popravených ročně, vláda jedné strany a jednoho muže, cenzura a špiclování, kupování si vlivu mimo Činu, jiný názor rovná se zločin atd.? A dnešní kauza CEFC? Je to podle mého jednoduché – Si Ťi uklízí a přistřihává hřebínky pyšným solitérům, kteří možná zapomněli, že jejich počínání je i mimo území Číny nepřetržitě monitorováno čínskou rozvědkou. Osud šéfa CEFC Jie Ťien-minga je zřejmě již zpečetěn a jeho firma bude zestátněna. Tento proces již začal.

P.S.: Kam vstoupí Tvrdík, tam sto let tráva neroste.

Na závěr ještě citát bájného Maa: „Hlava není pažitka, tu když jednou useknete, tak ona už vám znova nevyroste!“

„Vyjdi ven“

Vážení mladí přátelé, 

je správné a důležité, že jste se právě teď rozhodli vyjít ven a vyslovit své obavy o osud demokracie ve své zemi. Žijeme v turbulentní době. Staré už neplatí, současnému občas nerozumíme a nevěříme a budoucího se obáváme. Jedním z důvodů těchto zmatků je bezesporu masivní a všudypřítomná manipulace. Možností ovlivňování veřejného mínění je celá řada, od médií, přes sociální sítě až po řízené provokace.

Rafinované zlo se pokouší převzít veškeré otěže moci. Relevantní informace svádí často nerovný zápas s cílenými dezinformacemi. Musíme být vnímaví, pozorní, ověřovat si informace z více zdrojů, nebát se přemýšlet a klást si základní otázky.

Nyní se opět utkává koncept plnohodnotné demokracie a svobodné společnosti s pokusy o nastolení autoritativního režimu, jak jej můžeme vidět v mnoha východních zemích. Naše příslušnost k vyspělým západním demokraciím, členství v EU a v NATO jsou základními kameny naší orientace, ale i existence, nejen z hlediska hodnotového, ale i ekonomického a bezpečnostního. Buďme citliví na čím dál silnější snahy o rehabilitaci minulého totalitního režimu, který pošlapával lidskou důstojnost, a na zjevné restarty normalizační mentality.

Nebuďme lhostejní. Koalice populistů, milovníků starých pořádků a extrémistů podporovaná prezidentem republiky nás ohrožuje mnohem více, než by se na první pohled mohlo zdát. Je to takový soft puč a svoboda může být rázem fuč. Nebylo by to u nás poprvé. Nedopusťme, aby se lež a excesy opět staly normou. Politici, zejména ti v exekutivních pozicích, jsou jen dočasnými správci našich daní, my jsme jejich zaměstnavatelé, ne naopak. Stát není firma, a už vůbec ne firma jednoho člověka.

Nedávná vražda mladého slovenského investigativního novináře a jeho snoubenky probudila společnost u našich sousedů. Ani u nás nejsou všichni imunní a neteční, ukázalo se to při reakci veřejnosti na instalaci esenbáka soudruha Ondráčka do důležité funkce v Parlamentu. Je třeba dát najevo svůj názor, vést s mocí dialog a permanentně ji kontrolovat, aby nedošlo k její přílišné kumulaci a zneužití.

Naše současné občanské postoje budou významně spolurozhodovat o naší budoucnosti. Braňme nezávislá média, právní stát a férovou soutěž na všech úrovních života společnosti. Stojí to za to.

Přeji Vám k tomu hodně odvahy, trpělivosti, profesionality i pokory. Studenti byli vždy u toho, když šlo v naší zemi o hodně. Je dobře, že je tomu tak i dnes. Děkuji Vám za to.

Dopis určený pro studenty, účastníky akce „Vyjdi ven“.

„Mám být v čele nebo v cele?“

Otázka do referenda s oslovením „Čau lidi, co myslíte?“

Česko-slovenská, estébácká pouta byznysu

Je nanejvýš vhodné pozorně sledovat dění u našich sousedů po šokující vraždě mladého slovenského investigativního novináře a jeho snoubenky. A to nejen proto, že některé vyšetřovací verze případu sahají nejen do Itálie, ale údajně i do Česka. Pro mnohé zkušené kádry bývalého Československa, a jejich nástupce, se společný stát vlastně nikdy nerozdělil. Významní českoslovenští oligarchové mají klíčové pozice v obou sousedních státech, platí to zejména o skupině Penta, J&T a v neposlední řadě o Andreji Babišovi. Mají vlastně dominantní postavení v mnoha byznysových komoditách, v médiích, a přímo či nepřímo v politice a státních institucích. Kluci, co spolu mluví, se vždycky nějak dohodnou a vyhoví si. Slováci mají navíc v Čechách krom jiných premiéra i primátorku Prahy. To není málo.

20.2.2015 vydalo tehdejší Svobodné fórum (dnes – www.forum24.cz) rozhovor s významným slovenským novinářem Eugenem Kordou. Vilém Besser se hned v první otázce zeptal pana Kordy takto: „V České republice vlastní ministr financí dva největší deníky, myslíte, že je to normální?“ A Eugen Korda odpověděl: „Samozřejmě, že to není normální. A problém je v tom, že na Slovensku je také majitelem několika novin a podle všeho vlastní i premiéra Fica a některé členy vlády. Vždyť už dříve pronikly na veřejnost informace o tom, že pan Babiš sponzoroval volební kampaň strany Smer a dnes je za to velkoryse odměňován daňovými úlevami pro jeden z největších slovenských podniků, který patří do jeho podnikatelského portfolia.

Jeho slova o tom, že Babiš významně finančně podpořil Ficovu kampaň v roce 2006 potvrzuje další slovenský investigativní novinář Marek Vagovič (mimochodem kolega zavražděného Jána Kuciaka ze serveru Aktuality.sk a autor knihy Vlastnou hlavou, aneb Ako predal Fico krajinu oligarchom), který se odvolává na člena vedení strany Smer Ivana Vargu. Sponzorský dar však neputoval přes oficiální účetnictví strany Smer, a Babiš, jak je jeho „dobrým“ zvykem, vše popírá. Podle něj je to další účelovka. A určitě by Babiš popřel i to, že by se znal s bývalým ministrem hospodářství za stranu Smer Pavolem Pavlisem či poslancem za tutéž stranu Marošem Kondrótem. S tím prvním byl spolumajitelem firmy Port Service Bratislava a ten druhý byl kolega z Petrimexu. Oba se významně zasloužili o investiční pobídku pro Babišův podnik Duslo Šala ve výši cca 1,5 mld. Kč. Prostě a jednoduše-stará pouta nerezaví.

Dalším údajným vlivným sponzorem Ficovy strany Smer měl být podle záhadného spisu Gorila také Juraj Široký, krom jiných spolumajitel stavební firmy Váhostav. Široký byl ve druhé polovině osmdesátých let elitní rozvědčík komunistické státní bezpečnosti pod krycím jménem major Belan, působil na československé ambasádě ve Washingtonu. Na počátku roku 1990 se vrátil do své vlasti, a s Borisem Vostrým a Viktorem Koženým, s nímž se znal ze svého působení v USA, spoluzakládal Harvardské investiční fondy. Řadu svých výnosných obchodů prováděl a provádí v éře vlád Roberta Fica, často s finanční účastí Privatbanky, kterou kontroluje finanční skupina Penta, rovněž často zmiňovaná ve spise Gorila, který se týkal propojení velkého byznysu a velké politiky na Slovensku. Ředitelem divize firemních rizik investiční skupiny Penta byl Alojz Lorenc, poslední náčelník StB. Tentýž Lorenc, který vydal v průběhu sametové revoluce rozkaz, že složky StB nemají nijak zasahovat do situace a poté nařídil skartaci mnoha dokumentů z archivu StB. Jinými slovy – muž s největším polistopadovým vyděračským potenciálem. V roce 1993 byl za své činy v době socialismu odsouzen ke čtyřletému nepodmíněnému trestu. Trest si nikdy neodpykal, odjel na Slovensko, jehož orgány po té trestní stíhání zastavily a rozsudek zrušily.

Nuže, vítejme v československé posttotalitní realitě, zemích zapomnění či lépe bezvědomí. Z této nemravné atmosféry a agrese mocných se zrodil i onen ohavný čin úkladné nájemné vraždy Jána Kuciaka a jeho přítelkyně. Týká se nás to více, než jsme schopni a ochotni si připustit. Jedno je jisté, a sice to, že v sídle vládní strany Smer v Súmračné ulici v Bratislavě vypukla panika. U nás v Praze na Chodově je klid a pohodička, že ANO, ale Mára maká a maká a maká, a drží se zásady, že nejlepší obranou je útok. Na dotěrné otázky, jsou-li nějaké, existuje osvědčený mustr – jde po mně mafie, je to komplot zkorumpované pakáže, nevím, nepamatuji se, neznám, samá účelovka, a pravda a láska nech ide do pi**.

Takže čau lidi, a kdyby něco, tak sorry jako.

„Malý“ puč a svoboda je fuč (1948/2018)

Většina obyvatel nakažena novým mutantem starého viru.

Z-vůle lidu směle na Východ

Radostně a staronově.

K „vítěznému únoru“ a inteligenci lidu

Pokud vím, tak nikdo na světě – a to jsem roky pátral v záznamech a zaměstnával agenty, co mi pomáhali – ještě neprodělal peníze podceňováním inteligence velké masy obyčejných lidí. Nikdo tak ani neprohrál volby do veřejného úřadu. Chybné je vždycky dělat opak. Jelikož obyčejní lidé jsou schopni mluvit, vnímat a v mnoha případech číst a psát, tak se předpokládá, že mají v hlavách ideje a že baží po idejích. Takový předpoklad je pošetilý. Oni ideje nesnáší, protože jsou z idejí nesví.
H. L. Menclem (americký novinář a glosátor) – článek „Notes on Journalism“ vyšel v Chicago Tribune 19. září 1926.

Na rozhraní hospodářství a politiky je naprosto normální expandovat na úkor druhých, a to vždy s novými intrikami a úskoky.
Milton Friedman (americký ekonom a nositel Nobelovy ceny).

Myslím, že oba citáty v mnohém odpovídají dnešní české realitě (osoby a obsazení si dosadí laskavý čtenář jistě sám). I proto bychom se měli naučit rozlišovat mezi lidmi schopnými a těmi všehoschopnými. Pokud si však mají lidé volit blahobyt (byť zadlužený), pořádek (a tzv. klid na práci) nebo svobodu a demokracii, tak volí téměř vždy tu první variantu, tedy blahobyt a pořádek. Jak jinak si vysvětlit převahu oživlých symbolů normalizační éry a jejich odhodlaných pokračovatelů.

Proč zrovna my? No proto. Vzpomínáte na ta hesla „Nejsme jako oni!“ apod.? Jenže ti oni se tak nějak šikovně převtělili a stali se z nich my. Z těch jakoby poražených se vyloupli dnešní vítězové. Z hrdinů se šmahem stali antihrdinové a naopak. Je to vlastně pohodlné – nepřemýšlet, neklást si otázky, zařadit se a plout v davu, případně si zasurfovat na vítězné vlně. Staré návyky ožívají ve staronových kulisách. Blíží se kulaté výročí jejich vítězného února, tehdy taky skončila sranda a doba malin nezralých, i když si mnozí mysleli, že je to jen na chvíli, že to ti stateční demokrati nedopustí, ...

Slušnost je opět chápána jako slabost. A tak vítězí ti bez zábran, ti, kterým je každé naše moře po kotníky, ti, kteří umí osvědčené modely chléb a hry, cukr a bič, ti, kteří dělí dav na své lokaje a na své nepřátele. „Lokajové všech koutů naší země spojte se a bude lépe!“ No tak určitě. Některým určitě. Tak, a teď se začnou řešit ty black listy s těmi kverulanty a záškodníky. Myslíte, že už to nemůže být horší? Omyl, může. Pokud se všichni přizpůsobivě začlení, tak určitě! To je zároveň odpověď na otázku, co se s tím dá dělat. Nenechat se zotročit za kus žvance. Nic jiného nám nepomůže, pokud si nepomůžeme sami, ale snadné to nebude, neboť to zašlo už dosti daleko. Proč? Proto.

Bureš, Bureš, minulost nevymažeš

Kdo dnes asi řídí Babiše a kolik toho na něj ještě má?

Na co myslet v roce výročí

Česká republika navazuje nebo kašle na...

Hlasů proti Zemanovi bylo dost

... ale hlasů pro Drahoše bylo málo.

Vítač Zeman

Zas je kolem hlavního tématu volby mha.

10 případů Miloše Zemana

Buran je ten, kdo oslovuje v lidech to nejhorší.

Burešova finta – podporou Drahoše podrazit

Pan dokonalý AB zažívá obtížné období, ale nepředpokládejme, že dobrovolně vyklidí pole a dá se na pokání. Hraje dál, a hraje o hodně. 

Před prvním kolem prezidentské volby bezvýhradně podpořil svého mocenského kumpána Zemana. Před druhým si začal klást podmínky - údajná prozápadní orientace, nepřijatelnost některých lidí v okolí pana prezidenta apod. Dá se to číst jako příprava na další krok. Co může být tím krokem? Tři dny před volbami změna kurzu a podpora protikandidáta pana Drahoše! Zeman nesplnil podmínky atd. Ale pozor, všechno to může být jen hra, včetně toho, že již dnes někteří viditelní lidé v ANO říkají, že podpoří Drahoše.

O co se hraje? O přeskupení hlasů z prvního kola.

Ti, kteří volili Zemana, ho budou volit znovu.
Ti, kteří nevolili nikoho a nešli k volbám, nebudou volit opět.
Ti, kteří volili Drahoše, budou volit Drahoše. 

Rozhodnou hlasy dalších vyzyvatelů Zemana – zejména hlasy pro Fischera, Horáčka a Hilšera. Někteří jejich voliči jsou ještě stále zklamáni a hledají si svůj vztah k Drahošovi. Je fajn, že všichni vyjádřili Drahošovi podporu, ale těch 1,5 mil. lidí zažívá a bude zažívat i jiné impulsy.

Oni by asi volili proti Zemanovi, tedy změnu, menší zlo, méně ostudy, zdravého a mladšího kandidáta. Ale co když je zasáhne zpráva o tom, že se mezi podporovatele Drahoše zařadil i Babiš, ještě včera Zemanův komplic, ten, který hlasuje s komunisty a okamurovci a hrozí mu kriminál. Takový volič srdcař si řekne, že je to všechno špína a nepůjde volit, a někteří to mohou na protest hodit Zemanovi. Nižší volební účast a otevřená podpora Babiše Drahošovi jsou body pro Zemana!

Pokud to Babiš opravdu udělá, a vše tomu nasvědčuje, nehledě na to, že on nemá žádné zásady a nectí žádné dohody a dělá jen to co je pro něj momentálně výhodné, pak musí Drahoš projevit distanc od této deklarované podpory, s tím, že nechce být součástí Babišových her a nikdy by nejmenoval do pozice premiéra trestně stíhanou osobu.

Nelze vyloučit, že Babišova motivace je jen obrazem posunu veřejného mínění a kurzových sázek u sázkařských firem. Prostě si jen naslinil prst a koukl se, jak to dnes fouká.

Ale, on Babiš dobře ví, že případnou Zemanovou porážkou oslabí, už do toho investoval hodně a nechce o to přijít a zkusí tenhle trik, kterým se pokusí vyhnat od uren voliče výše zmíněných prezidentských kandidátů a zatáhnout za záchranou brzdu pro Zemana. Zní to ďábelsky, protože je to finta ďábla, respektive dvou ďáblů.

Instinkt génia průměrnosti

Nepotřebujeme cizího nepřítele, porážíme se sami.

Chraňme si své mikrosvěty

Mazaná liška tentokráte v kostýmu lva.

Nesouhlasíš? Pak jsi ztroskotanec a samozvanec!

Před více než 40 lety (12. ledna 1977) vyšel v Rudém právu článek „Ztroskotanci a samozvanci“, hanobící text Charty 77. Otevřel tak rozsáhlou propagandistickou kampaň, již tehdejší režim rozpoutal proti tomuto dokumentu. Signatáře charakterizoval jako sluhy a agenty imperialismu, zaprodance či dokonce sionisty. O Chartě se mluví jako o protistátním, protisocialistickém, protilidovém a demagogickém hanopisu, který hrubě a lživě pomlouvá Československou socialistickou republiku a revoluční vymoženosti lidu. Nastalo tuhé represivní období normalizačních let, které krom jiného nemilosrdně lámalo lidské charaktery. Z dnešního pohledu byl apel Charty docela krotký, byl vlastně pokusem o výzvu k dialogu s mocí a připomenutím toho, že se i tehdejší Československo zavázalo dodržovat lidská a občanská práva.

A dnes? Doba se posunula. Máme sociální sítě, internetové anonymní diskuse, mocní mají svá vlivná média, mají neomezené zdroje a k dispozici kompletní státní mašinerii. Obáváš se naší čerstvé zahraničněpolitické orientace? Zdá se ti, že je vláda práva nahrazována vládou novodobé politické elity? Domníváš se, že u nás již není férová politická soutěž? Myslíš si, že se v Česku realizují zájmy Ruska a Číny (nejen skrytě) za použití nástrojů hybridní války? Vidíš omezování svobod a opouštění půdorysu liberální demokracie? Máš pocit, že otevřený dialog nahrazuje autoritativní diktát? Cítíš ten restart normalizační atmosféry a mentality? Vnímáš tu rezignaci a plíživou kolaboraci? Stydíš se za některé nejvyšší představitele své země? Sleduješ tu likvidaci nezávislých médií?

Ano? Pak jsi pošetilý sluníčkář, pražská kavárna, zastydlý pravdoláskař, nádeník evropské integrace, vítač a kdo ví co ještě, no a samozřejmě taky ztroskotanec a samozvanec. Přesně v dikci slavné věty našeho nového premiéra na jedné z jeho nahrávek, kde k hodnocení oponentů a kritiků použil slovník východoslovenského dlaždiče. Lžinenávistníci vítězí na celé čáře a náramně si to užívají. Včetně stalinistů, vyznavačů imperiálních choutek východních říší, bývalých udavačů a posttotalitních oligarchů. Jejich dominance má všudypřítomnou agresivní podobu, podle hesla, že vítěz bere vše. Někteří si pobrukují tu starou klasiku svých předchozích let, kterak se soudruzi dali na pochod, aby našli zítřka lidský rod.

I dnes slyšíme, že je třeba bezvýhradně respektovat vůli lidu a nerušit ten klid na práci. Demokracie je ošidná, pokud ji neprovozují demokraté. Laxně jsme se postavili po roce 1989 k vlastní čerstvé minulosti a ona se nám vrací plnou silou zpět. Už nás vlastně nic nepřekvapí, excesy se staly normou. Jenom když víte, odkud přicházíte, pak máte šanci vědět, kam směřujete. Winston Churchill to v jiném kontextu řekl dosti výmluvně – nejlepší argument proti demokracii je pětiminutový rozhovor s průměrným voličem. Ale taky řekl něco jiného – nikdy neustupujte, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, v maličkostech ani ve velkých věcech, o kus ani o kousek, ledaže byste ustoupili cti a dobrému mravu. Nikdy neustupujte před nátlakem, nikdy se nepoddejte zdánlivě zdrcující přesile nepřítele.

Demokracie není jen o tom, že si jednou za čtyři roky obléknu sako, vyleštím boty a vhodím lístek do urny. Demokracie je každodenní zápas s těmi, kteří ji ohrožují, zneužívají a ve finále likvidují, a to za použití velmi rafinovaných způsobů manipulace. Pokud ten zápas sami vzdáme, pak jsme prohráli, my i naše děti. To není žádný patos, to je jen normalizace II.

Babišovy dobroty

Co bude muset chutnat všem?

Co se to u vás proboha děje?

Tuto otázku mi včera večer položil můj přítel, který žije již dlouhá desetiletí ve Švýcarsku. V jeho dotazu byl strach, údiv, úžas, rozhořčení a nesporný nesouhlas s tím, kam se jeho rodná země řítí. A také úleva, že se z emigrace natrvalo nevrátil.

Co se dá na to říct? Začal jsem opatrně, že každá kritická situace může být zároveň impulsem k novému počátku a proměně k lepšímu. Nenechal mě domluvit a řekl něco v tom smyslu, že přeci nejde o má přání a o mé naděje, ale o reálnou situaci. Zasypal mě palbou zpráv z posledních dnů a týdnů, které sleduje velmi důkladně.

Prezident Zeman podlézá Putinovi, stejně jako novodobému čínskému Maovi. Co tím sleduje? Ví vůbec, že jsme ještě pořád v EU a v NATO, anebo je mu to už jedno, či jen plní něčí instrukce? Ministr spravedlnosti půjčuje svůj mobil libanonskému švihákovi, který podle všeho sháněl zbraně pro Hizballáh. Komunisti se podílejí na přípravě vzniku nové vlády. Oh mein Gott.

Miloš Zeman podporuje Bašara al Asada, který má na svědomí životy tisíce svých spoluobčanů, Krym je ruský a tečka, Rusko je desetkrát důležitější než Francie, kdo nemluví rusky je podle něj blb. Do Číny se jezdí učit, jak stabilizovat společnost a nadějí lidstva je pro něj čínská hedvábná stezka v režii firem, které spoluzakládá čínská vojenská rozvědka (CEFC aj).

A to tady máme ještě klíčového Zemanova mocenského kumpána, který se asi za pár dní stane premiérem. Nikoho nemůže v Česku překvapit nejen to, že není Čech, že je učebnicovým posttotalitním oligarchou, že byl normalizačním kariérním komunistou, že spolupracoval se StB, že je trestně stíhán z dotačního podvodu, že je nejúspěšnějším daňovým optimalizátorem ve své zemi, že je mediálním magnátem atd., ale ani to, že ho jeho propaganda úspěšně líčí jako anděla, spasitele a mučedníka, a lidi mu to baští, stejně jako jeho gumové pečivo a bezmasé uzeniny. Těžko hledat logiku. Doba vymknuta z kloubů šílí.

Musel jsem svého přítele přerušit. A abych jeho výčet doplnil, tak jsem mu řekl, že má samozřejmě ve všem pravdu, ale ještě zapomněl na našeho samuraje Okamuru. Jenže, co se s tím dá dělat? Většina lidí si prostě přeje koalici Zeman-Babiš-Okamura-komunisti. „No právě!“, vykřikl a dodal „jak je to možné?“.

„Dobrá otázka, nemáš nějakou lehčí,“ řekl jsem. Příčin dnešního stavu a pravděpodobného blízkého vývoje bude asi více. Tou hlavní je podle mého to, že jsme se nevyrovnali s poválečnou minulostí, nepojmenovali jsme ji a ona se nám vrací. Svobodu a demokracii jsme chápali jako něco samozřejmého a jednou provždy daného, jen jako bezobsažné heslo z plakátu. Svoboda bez férových pravidel a odpovědnosti se může snadno překlopit na nesvobodu. Základními kameny nové doby se bohužel staly mravní relativismus a kult konzumu. Nejsme schopni najít shodu nad společně sdílenou interpretací národní identity, ale ani vlastní historie, včetně té nedávné. Pokrytecky strkáme hlavu do písku, abychom neviděli realitu. Ustrašenost a servilita (a taky špatně maskovaná touha plout ve vítězném proudu) jsou prezentovány jako korektnost či dokonce demokratická diskuse. Díky tomu přebírají otěže moci populisté, milovníci starých pořádků, neonacisté a demagogové nejhrubšího zrna. Náramně si tu převahu užívají. Slušnost chápou jako slabost. Lež je jejich základní pracovní nástroj. Ta jejich propagandistická mašina jede na plné obrátky, s obrovským vyděračským a korupčním potenciálem. Z fáze co by – kdyby, jsme rázem ve fázi tady – a teď!

„Máš asi pravdu, ale neodpověděl jsi mi, co se s tím dá dělat“, znovu opakoval svou otázku můj přítel.

Teď nás čeká vydání či nevydání predátora v nové „žvanírně“, a pak zvolení či nezvolení Zemana. To jsou zlomové situace nejbližších týdnů a mohou určit ráz doby na hodně dlouho. Naštěstí máme ještě Senát, Ústavní soud a jsme stále součástí mezinárodního společenství civilizovaných zemí. A také mám pocit, že si někteří lidé snad už začínají uvědomovat vážnost dnešní doby. Chci také věřit tomu, že žádný strom neroste do nebe, a že se někomu může vymstít to, že zásadně nedodržuje dohody a fauluje, kudy chodí, v byznyse, v politice, prostě vždy a všude.

Měli bychom přemýšlet i o době postzemanovské a postbabišovské, aby to někdy v budoucnu neskončilo jen další riskantní volbou menšího zla, aby se pak znovu neukázalo, že zlo je zlo, a z malého zla se časem nevyklube pěkný prevít.

Velmi dlouhý hovor jsme ukončili tím, že si teď budeme volat častěji. Pořád se přeci něco děje. Jako teď s tím článkem ruského oficiálního webu o okupaci Československa v roce 1968. Druhý den z celé záležitosti vyšel jako vítěz náš neutuchající bojovník za svobodu Miloš Miloševič Zeman. Hezká ukázka ruské hybridní války, nemyslíte?

„Nejste víc“ (M. Z.)

Co když se Zeman mýlí, a Hradílkovo slovo platí víc než tisíců?

Vzpomínka na budoucnost

Nedávno jsem si vzpomněl na jeden komický (či spíše tragikomický) autentický příběh z normalizačních let. Bylo to na jaře 1976, těsně před konáním XV. sjezdu KSČ. Moje sestra byla v maturitním ročníku na gymnáziu, ve stejné třídě jako její spolužačka, která tehdy závodně lyžovala za československou reprezentaci. Jako úspěšná reprezentantka občas vycestovala na závody i do devizové ciziny. A tam někde se seznámila s jedním o něco málo starším italským lyžařem. Ten se do ní vášnivě zamiloval a trval na tom, že si ho musí vzít. Přesvědčil i své rodiče, kteří se chtěli s vyvolenou svého syna seznámit a chtěli se setkat i s jejími rodiči. A tak se na jaře 1976 potkali u rakouských hranic, s tím, že odtud pojedou společně, aby měli možnost se blíže poznat již po cestě a zároveň si prohlédnout naši krajinu. Otec toho italského mladíka byl významným manažerem a akcionářem automobilky Fiat z Turína. No, a když tak jeli přes ta moravská města a vesnice, tak se italský tatík díval i na plakáty podél cest. Všude viděl jen ty, na nichž bylo napsáno XV. sjezd KSČ. Nedalo mu to, a zeptal se, co je to za firmu ten XV. sjezd KSČ, když má tolik peněz na reklamu, to asi musí být úspěšná a bohatá firma.

Ano, byla to dosti úspěšná „firma“. Taková početná rodina. Měla vše a o všem rozhodovala, tedy o všem, co jí bylo povoleno z Moskvy. To vše ostatní byly jen kulisy nebo stafáž. Pravda byla jenom jedna, pokroková, směřující ke světlým zítřkům. A dnes? Máme docela zdatně našlápnuto k restartu normalizačních modelů. Volání po starých „dobrých“ časech je stále zřetelnější a hlasitější. Patří k nim i tolerance schémat, která oživují mohutně zrelativizovanou minulost. Normalizační kariérní komunisté a jejich na Rusko a Čínu se orientující kumpáni sestavují vládu. Svoboda, liberální demokracie atd. se stávají jen nepotřebnou veteší. Je třeba nastolit nové (staronové) pořádky. Stát se opět dostává do područí jedné velké firmy. Nic nového, jen je vše rafinovanější a v tzv. moderním kabátě 21. století.

Nakonec si nebudeme pamatovat křik uchvatitelů moci, nýbrž mlčení našich přátel. Tak jako v sedmdesátých a osmdesátých letech, kdy vládl strach a lež, dvojí morálka a kult selektivního konzumu. Ale nemáte se přeci čeho bát, on není žádný populista, on je jen pragmatik. Nepřemýšlí o tom, co je správné, ale jen o tom, co je pro něj výhodné. On to jinak neumí. Má to v genech, vždy prchal za svým sebeuspokojením, bez ohledu na vše a na všechny. Bez Prchala i s Prchalem.

Mýty a pohádky Babišlandu

Souhrnně o zemi Agrofertu.

Přísně asi tajné!

Seznam nositelů státních vyznamenání v roce 2018.

Lžidemokracie a praktici života

Čeká nás česká demokratura plná paradoxů.

Proč nevolit komunisty všeho druhu

Dvanáct bodů pro každého váhavého voliče.

Elity na scénu!

S těmi elitami je to u nás opravdu složité. Jen ve 20. století opustilo území našeho státu 4 mil. lidí. Kdyby z nich byla jen 2 % skutečných elit, inovativních, inspirativních a kreativních lídrů s vysokým morálním kreditem, špičky ve svých oborech, tak je to obrovské číslo. Jejich hlas chyběl a chybí dodnes. Byli vyhnáni, odešli, anebo byli dokonce zlikvidováni, a to v několika generacích. Jejich místo zabrali mocichtiví dravci, pragmatici bez zábran, kolaboranti a oportunisté různých barev a odstínů, osobnosti se nahradily celebritami z bulváru. 
Dav vlastně elity nepotřebuje, nechce a považuje je za nebezpečný druh, za škůdce. Dav se chce mít líp a půjde za tím, kdo mu to slíbí. Žádný dlouhý kecy!
Je u nás běžné, že se ze včerejších hrdinů stanou dnešní antihrdinové a naopak. Táhneme za sebou nevyřešené vztahy z vlastní minulosti, včetně té nedávné.
Absentuje základní hodnotový fundament, a není to jen věc převládajícího ateismu. Schází nám přirozený respekt k jinakosti, k minoritním alternativám, diskusi nahrazuje direktiva anebo rezignace. Utápíme se v pavlačové malosti. I proto tady máme dnes normalizační restart se vším všudy. I proto sledujeme samozvanou nabubřelou oslavu průměru, které dav nadšeně tleská, jako už tolikrát v minulosti. I proto se stáváme snadným soustem pro východní říše.
A elity? Pokud jsou, pak by měly hlasitě volat na poplach. Měly by se proti lotrům spojit, neboť oni se spolčují neustále. Dnešní pasivita znamená zítřejší ztráty. Tím si můžeme být jisti.

Elity by měly ve společnosti působit trvale jako přirozené autority, a nejen jako produkty nějaké kampaně. Elitnost nevězí ve funkcích, titulech, penězích či prostoru v médiích, to jsou často znaky celebrit, které se za elity jen vydávají.
Ke skutečným elitám patří moudrost, pokora, trpělivost, profesionalita, ale i odvaha stát si za svým názorem. Daleko od účelové a populární stylizace. Záměny obou druhů mohou mít zhoubný a devastující účinek, což dnes a denně vidíme v reálné české praxi, se stupňující se agresí a tolerovanou buranizací. Prostě žijeme v zemi, v níž nic není hanba. Takže – elity na scénu! Je nejvyšší čas. Jsou situace, v nichž platí zásada, že pokud můžeš, tak musíš.

 

„Ať jde pravda a láska do pi..“

Čeká nás další osudová osmička, ne, že ne.

Podporují nás:

Nadace Karla Janečka

Partneři:

logo pozadi cervena Puvodni-staticke-logo-bile-pozadi casablanca logoudalostireflexespolecnost-j-chart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big